Pápež František sa stretol s generálnymi predstavenými

„Choďte vpred s odvahou a bez strachu! Ten, kto nerobí nikdy chyby, nerobí nikdy nič!“ povedal pápež František v posolstve 140 rehoľníkom z rôznych kongregácií a inštitútov, ktorí sa stretli v Ríme koncom novembra na 88. plenárnom zhromaždení Konferencie generálnych predstavených (USG).

Pápež František v rozhovore s generálnymi predstavenými odpovedal na ich mnohé otázky a ponúkol niektoré body k téme stretnutia: Choďte a prineste ovocie. Plodnosť proroctva. Úlohou rehoľníkov je žiť evanjelium sine glossa, a tak dať svedectvo svetu. Vo vzťahu k miestnym cirkvám sa vyjadril o dôležitosti plne sa včleniť do života diecézy, aby ju vedeli „nakaziť“ svojimi charizmami. Tiež povzbudzoval k tvorivosti vo formácii mladých kandidátov k rehoľnému životu a aby bdeli nad fázami rozlišovania, aby sa predchádzalo rôznym škandálom v dôsledku nezrelosti prijatých členov. Pripomenul tiež dôležitosť služby chudobným slovami: „Ak Cirkev nepracuje s chudobnými, nie je Cirkvou. Cirkev musí byť chudobná medzi chudobnými.“

Pred stretnutím s pápežom Františkom dňa 25. novembra sa v predchádzajúcich dvoch dňoch venovali hlavnej téme stretnutia cez rôzne príhovory a reflexie. Pri otvorení zasadnutia dominikán P. Bruno Cadoré predstavil výzvy proroctva ad intra a ad extra. A ďalej svojím príspevkom pokračoval P. Antonio M. Pernia, generálny predstavený verbistov, ktorý sa dotkol témy Rehoľný život a mladí. „Musíme odpovedať postmodernej generácii vložením sa s ňou do komunikácie. Podčiarknuť to, čo je dobré a pozitívne, a očistiť a premeniť, čo je negatívne a deštrukčné,“ povedal vo svojom príhovore P. Antonio. Poukázal tiež na spiritualitu stretnutia a tiež na to, aby sa s formačným programom zladila aj možnosť vyjsť a stretávať sa s inými ľuďmi, najmä s tými, ktorí sú rozdielni od nás, s chudobnými, s chorými, obeťami obchodovania, s deťmi ulice, neveriacimi, s veriacimi iných náboženstiev.

Druhý deň stretnutia sa v téme o mladých a zasvätenom živote pokračovalo. Témy sa ujal don Pasqual Chavez Villanueava, bývalý generálny predstavený saleziánov. Vyzval generálnych prestavených, aby vedeli reagovať na problémy aktuálnej doby, vedeli znovu načrtnúť poslanie a tiež prerozdeliť zdroje síl tak, aby sa aj v zodpovedných pozíciách nechal priestor mladým rehoľníkom. Je nevyhnutné, povedal Chavez, aby sa kresťanstvo nežilo iba ako chronos, založené na spoločných rituáloch pri prechode životnými etapami, ale ako kairos, aby sa viac zaoberalo odovzdaním gramatiky kresťanského života, a nie usmerneniami k jedinému modelu vyjadrenia našej viery.

„Prekvapuje ma fakt,“ pokračoval Chavez, „že SDM sú plné nadšených mladých, ale semináre a formačné domy sú prázdne.“ Zodpovednosť, podľa dona Pasquala, nemáme hľadať iba externe, ale aj v postoji „zavádzania“, často osvojeného v kongregáciách. „Preto, aby sme mohli mladým dneška odovzdávať krásu zasväteného života, je jednou cestou tá, na ktorú poukazuje pápež František: empatické počúvanie, veľká sympatia, bezpodmienečné prijatie, pravá srdečnosť, otvorenosť duše, zrieknutie sa každého dogmatizmu a prísnosti, pravdivosť vychádzajúca z lásky, jasné rozhodnutie pre trpiaceho človeka s milosrdným postojom Ježiša, prinášanie evanjeliovej radosti,“ povedal Chavez vo svojom príhovore.

Generálni predstavení jednotlivých Inštitútov a kongregácií sa stretávajú dvakrát ročne, aby spoločne uvažovali nad aktuálnymi témami rehoľného života a života spoločnosti. Ďalšie zasadanie ich čaká v máji 2017.

-msk-