Požehnanie kláštora Bosých karmelitánov v Lorinčíku

Stovky hostí, veriacich, rehoľníkov i kňazov, ale aj najvyšší predstavitelia rehole Bosých karmelitánov sa zišli v Lorinčíku (Košice) pri slávnostnom požehnaní a oficiálnom otvorení nového kláštora v sobotu 27. septembra. Arcibiskup Bernard Bober požehnal kláštor s kaplnkou a predsedal slávnostnej sv. omši.
Prví bratia karmelitáni prišli do Lorinčíka v roku 2006. Bývali najskôr v prenajatom dome a neskôr dostali možnosť stavať kláštor na darovanom pozemku. Miestni veriaci všemožne podporovali výstavbu kláštora a neskrývali nadšenie nad tým, ako sa dielo podarilo. Karmelitánom sa podarilo kláštor financovať a dokončiť za pomoci rehole, ale najmä dobrodincov, ktorým bratia pri požehnaní ďakovali.

(zdroj www.ke-arcidieceza.sk)

-jp-