Predstavenie knihy O zasvätenom panenstve od sv. Augustína

Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava pozýva na prednášku Juraja Pigulu OSA na tému: KRÁČANIE V POKORE. ZASVÄTENÝ ŽIVOT OČAMI SV. AUGUSTÍNA. Prednáška je spojená s prezentáciou knižnej novinky Sv. Augustín: O zasvätenom panenstve.

Kde: Kostol sv. Štefana (kapucíni) na Župnom námestí v Bratislave.

Kedy: v piatok 29. Mája 2015 po svätej omši o 19:00.

PO SKONČENÍ PREDNÁŠKY SI NOVINKU AJ ĎALŠIE PÚTAVÉ KNIHY MÔŽETE ZAKÚPIŤ V PRIĽAHLOM KNÍHKUPECTVE U KAPUCÍNOV.

WWW.KNA.SK

WWW.IKARMEL.SK