Preložená Biblia, dar dona Caisa thajským mladým

Po 22 rokoch práce je v týchto dňoch v tlači prvá katolícka Biblia, preložená do jazyka thai. Je ovocím práce mnohých ľudí, osobitne dona Francesca Caisa, saleziána, misionára v Thajsku od roku 1960.
Na otázku, ako sa rodila Biblia v jazyku thai, don Cais odpovedal: „Táto iniciatíva prišla od laikov, ktorí cítili potrebu katolíckej Biblie v jazyku thai a boli ochotní sponzorovať túto prácu. V Thajsku je iba 300 tisíc katolíkov zo 60 miliónov obyvateľov. Aj keď prvé misijné práce tu boli pred 300 rokmi, misionári preložili len evanjeliá. Aj po liturgickej pokoncilovej reforme sa používala iba protestantská biblia.“
„Prácu sme začali veľmi slávnostným spôsobom svätou omšou 6. januára 1992. Mysleli sme si, že to pôjde rýchlo. Rozdali sme materiál mnohým kňazom, ktorí vedeli po anglicky, kým ja a don Giovanni Maria Vianney Thatsanai sme koordinovali prácu. Tento spôsob sa neosvedčil. Tak sme začali spolu s don Giovanni Maria Vianney Thatsanai prekladať sami verš za veršom z originálnych textov, snažiac sa o čo najlepší preklad. Keď sme skončili jednu knihu, dali sme ju skontrolovať trom univerzitným profesorkám, dvom budhistkám a jednej katolíčke. Ich príspevok bol pre nás veľmi dôležitý, pretože ponúkol iné pohľady, ženské a medzináboženské. Táto spolupráca bola veľmi dobrá. Nakoniec sme znovu prezreli prvé knihy, ktoré sa začali prekladať pred 22 rokmi, pretože jazyk sa postupom času vyvíjal. Tak vznikol preklad vo veľmi plynulom a idiomatickom jazyku a zároveň verný originálu. Text je obohatený o úvody, poznámky, vysvetlivky, slovník a zemepisné mapky. Biskupi boli veľmi spokojní.“
Saleziáni historicky spravovali v Thajsku veľkú diecézu na juhu krajiny Ratchabury. Postupne sa pôsobenie saleziánov rozšírilo aj na sever, kde pracovali v školách a vo výchove. Momentálne majú 7 veľkých škôl na severe a rôzne farnosti na juhu s dvoma veľkými komunitami a ďalšími malými.

(Zdroj: www.infoans.org)

-sc-