Regionálny deň krížových sestier v Trnave

V sobotu 17. októbra 2015 sa stretlo v Trnave cca 60 našich sestier, aby prežili regionálny deň s relikviami pátra Teodózia. Program začal  duchovnou prezentáciou naplnenou myšlienkami pátra Teodózia a popretkávanou peknými piesňami. Po prezentácii pokračovali slávením Eucharistie, pri ktorej ich kapucín páter František Alberty  povzbudil k detinstvu a odovzdanosti do Božej náruče podľa príkladu ich zakladateľa. Po obede bol kultúrny program pripravený novickami a kandidátkami, ktorým sestrám novým spôsobom odovzdali duchovný odkaz zakladateľa.

O 14.30 h. nasledovali slávnostné vešpery, litánie a oslavné piesne k úcte nášho zakladateľa. Sestry sa tešili účasti farníkov a najmä pátrov pavlínov. Na záver boli topánky pátra Teodózia odovzdané komunite v Cerovej, kde budú najbližší týždeň pre duchovné dobro tejto ich najväčšej komunity i komunít navôkol.

Zdroj: sestrysvkriza.sk