Rok zasväteného života na Slovensku sa začal

Rok zasväteného života na Slovensku  otvorili zasvätení spolu so svojimi biskupmi vo všetkých diecézach. V sobotu pri vešperách na Prvú adventnú nedeľu a pri Eucharistii si pripomenuli, že patriť Kristovi znamená záujem a starostlivosť o každého človeka, ktorého stretávajú.

Prešov

„Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu, oslepil si môj slabý zrak, lebo si ma veľmi silno ožiaril, až tak, že som sa chvel od lásky…“ Slovami Sv. Augustina začala archijerejská svätá liturgia o 10-tej hod v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorou sme slávnostne vstúpili do Roku zasväteného života. Sv. liturgiu slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, spolu s pomocným prešovským vladykom Milanom Lachom SJ a prítomnými kňazmi. Za dar povolania v prítomnosti miestnej cirkvi prišlo poďakovať približne 100 zasvätených osôb, kňazov a seminaristov prešovskej archieparchie. Vo svojom príhovore vladyka Ján vyzval zasvätené osoby slovami Sv. Otca Františka, aby sa počas tohto roka stali zvlášť radostnými osobami, ktoré budú niesť radosť, pokoj a lásku všade tam, kde pôjdu.

Nitra

Modlitbou slávnostných vešpier v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre otvoril nitriansky biskup Mons. Viliam Judák Rok zasväteného života. Na otvorenie a spoločnú modlitbu prišli desiatky rehoľníkov a rehoľných sestier z rôznych miest nitrianskej diecézy.
Mons. Viliam Judák vyjadril v úvode svojho príhovoru radosť, že sa môže stretnúť so zasvätenými na začiatku nového cirkevného roka, ktorý Svätý otec František zasvätil práve tým, ktorí sa zasväteným spôsobom rozhodli nasledovať v duchu evanjeliových rád Ježiša Krista. Prítomným priblížil príhovor sv. Otca, ktorý adresoval zasväteným 27. Novembra tohto roku, keď prijal aj 80 účastníkov prebiehajúceho plenárneho zasadnutia v Klementínskej sále Apoštolského paláca. V úvode svojho príhovoru reagoval na myšlienku z Evanjelia sv. Marka: „Nové víno do nových nádob.“ Niektoré z myšlienok Sv. Otca pripomenul Mons. Judák počas otvorenia Roka zasvätených: „Povzbudzujem vás, aby ste aj naďalej pracovali s veľkorysosťou a vynaliezavosťou vo vinici Pánovej pre podporu rastu a dozrievania zelených strapcov, z ktorých môže vzísť víno ušľachtilé, ktoré môže oživiť v Cirkvi jej život a potešiť srdcia mnohých bratov a sestier v núdzi skrze vašu úslužnú a materinskú starostlivosť.“ Mons. Judák ďalej povzbudil zasvätených k budovaniu spoločenstva v rámci svojich rehoľných komunít, farností, alebo diecézy. Po modlitbe vešpier celebroval Mons. Judák sv. omšu a od stola Eucharistie sa potom všetci prítomní presunuli do auly Misijného domu, kde sa počas pohostenia posilnili na tele a využili príležitosť vzájomného stretnutia na vzájomné rozhovory.

Banská Bystrica

V Banskobystrickej diecéze sa na otvorenie Roku zasväteného života stretlo asi osemdesiat zasvätených. Slávnosť sa konala v saleziánskom kostole Panny Márie Pomocnice na sídlisku Sásová v BB. Po vešperách, ktoré viedli bratia dominikáni bola sv. omša. s posviackou adventných vencov, hlavným celebrantom bol salezián Robert Benko. Prior benedektínskeho kláštore na Sampore, o. Vladimír Kasan, sa vo svojej kázni dotkol významu zasväteného života: „Rok zasväteného života pripomína najmä zasväteným osobám, že majú byť svetlom pre iných, majú ukazovať pravé hodnoty. K tomu je potrebné prebývať s Pánom, ktorý je podstatou života.“ Prirovnal zasvätené osoby k lampám, ktoré majú význam len vtedy, ak nesú svetlo. Svetlom je Kristus. Byť s ním je prvoradé. Ako povedal pápež František, modliť sa neznamená strácať čas. Ak pracujeme bez Krista, ide len o nesenie lampáša. „Pán je s nami. To nás má napĺňať pokojom v našej činnosti. A tento pokoj prinášajme do sveta,“ spomenul páter Kasan.
Svätú omšu doprevádzal domáci mládežnícky zbor STAGG. Po deviatniku k Panne Márii Nepoškvrnenej sa zasvätené osoby, diecézni kňazi a mladí stretli v rodinnej a prívetivej atmosfére na posedení pri agapé.
Slávnostné vešpery a sv. omšu vysielalo v živom vstupe rádio Lumen.

Bratislava

Bratislavský Dóm sv. Martina privítal približne 400 rehoľníkov, ktorý sa zišli na slávení prvých vešpier. Takto rehoľníci v Bratislavskej arcidiecéze načali Advent, ale aj Rok zasväteného života.
Vešpery začal mons. Jozef Haľko, ktorý sa rehoľníkom počas homílie aj prihovoril. Vo svojom príhovore zdôraznil hlavne myšlienku, že rehoľníci nemajú len spomínať, ale majú hlavne žiť tu a teraz, a prežívať svoj život v nádeji. Pripomenul príhovor sv. Otca Františka v európskom parlamente a prepojil ho so životom rehoľníkov, ktorí majú žiť naplno svoje zasvätenie a tak obnovovať tvár Európy. Na záver svojho príhovoru sa mons. Haľko citoval z listu pápeža Františka rehoľníkom: „Tento Rok zasväteného života zverujem Márii, Panne načúvania a rozjímania, prvej učeníčke svojho milovaného Syna. Na ňu, milovanú dcéru Otca, odetú všetkými darmi milosti, hľaďme ako na neprekonaný vzor pre napredovanie v láske k Bohu a v službe druhým.“
Po homílii nasledoval obrad, kde sa rehoľníci pomodlili modlitbu k Roku zasväteného života a zároveň si obnovili aj svoje rehoľné sľuby.
Slávnostné vešpery v živom vysielaní sprostredkovala televízia Lux.

-hm-