Školské sestry de Notre Dame pripravili spomienku na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem

Dňa 9. septembra sa konala v Beckove duchovná spomienka na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem, pri príležitosti 1. výročia smrti. Svätú omšu celebroval Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup s prítomnými kňazmi. Po nej nasledovala prezentácia spomienok sestier a Ing. Jozefa Denku.

Potom bol na cintoríne bol požehnaný pomník na hrobe pátra Bohuslava. Biskup, kňazi a sestry sa zúčastnili spoločného agapé v kláštore sestier v Beckove.

Auxilia Matlová, ŠSND