V Černovej dnes odhalia a požehnajú pamätník jezuitu Vendelína Javorku

Na Liptove pripomenú dnes, 15. októbra 2021 celodenným programom jezuitu Vendelína Javorku, kandidáta na blahorečenie v Žilinskej diecéze. Informuje o tom Patrik Habo. Program bude spojený s odhalením a požehnaním pamätníka pátra Javorku. 

Po odbornej konferencii k vydanej publikácii o pátrovi Vendelínovi (od 9:00) na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku bude o 14:00 slávnostná svätá omša v Černovej za účasti diecézneho administrátora Spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša a žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa. Po nej bude nasledovať odhalenie a požehnanie Pamätníka pátra Vendelína Javorku. 

Celodenný program ukončia v Dome kultúry v Černovej, kde bude prebiehať od 17:30 panelová diskusia s historikmi a predstavenie publikácie o pátrovi Vendelínovi Javorkovi. Od 18:30 h bude nasledovať kultúrny program – Páter, ktorý objal kríž… na motívy divadelnej hry Antona Laučeka – Páter Vendelín. Účinkuje DOS Máj Černová a Chrámový spevokol Máj Černová.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Celodenný program je možné sledovať aj on-line na stránke www.cernova.sk.

Ruzomberok, Cernova, Javorka, plagat

Kto bol Vendelín Javorka? 

Vendelín Javorka nesie viacero prívlastkov: jezuita, misionár, politický väzeň, vzdelanec, spisovateľ, rodák z Černovej, príbuzný Andreja Hlinku. Kňaz, ktorý pokrstil Silvestra Krčméryho a po návrate z gulagov bol s ním – a teda aj s podzemnou Cirkvou – v úzkom kontakte, kvôli čomu ho ďalej sledovala ŠtB.

Vendelín Javorka dostal za úlohu pripravovať sa na misijné účinkovanie v Rusku. Vybudoval a ako prvý rektor viedol v rokoch 1929-1934 pápežské kolégium Russicum, ktoré pôsobí dodnes. Vzhľadom na situáciu v Sovietskom zväze sa Javorka venoval najmä ruským emigrantom, a to v Ríme, v Číne i na Ukrajine. Russicum chápala vtedajšia ideológia a propaganda ako vatikánsku liaheň bojovníkov proti komunizmu a príslušnosť ku kolégiu sa považovala za špionáž.

Z Černovej do Žiliny. Cez celý svet

V roku 1944 Javorku zajala Červená armáda v Bukovine. Bol odvlečený do Sovietskeho zväzu a odsúdený na 17 rokov väzenia. Pravdepodobne vystriedal 11-12 pracovných táborov na severozápadnom Urale.

Poloslepý Javorka sa z Ruska vrátil domov na Slovensko 21. apríla 1955. Zvyšok života žil v Žiline v povesti svätosti a vo veľkej úcte kňazov i laikov, o čom napokon svedčil aj jeho priam „manifestačný“ pohreb v čase hlbokého komunizmu, ešte v predjarí roka 1968. Životný osud pátra Javorku vystihol jezuita a životopisec Rajmund Ondruš, ktorý o ňom napísal knihu Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag (2008). 

Modlitba za blahorečenie Vendelína Javorku

Bože, ty si svojho služobníka Vendelína Javorku ozdobil čnosťami pokornej poslušnosti, misionárskej horlivosti a odovzdanej služby a obety pre jednotu slovanských národov v tvojej Cirkvi.
Prosíme ťa, osláv ho u seba.
Pomáhaj nám aj nášmu malému národu nasledovať jeho príklad a daj nám tešiť sa z jeho modlitby a príhovoru.
Na jeho príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú s vierou predkladáme…
A dopraj nám v tej istej viere, horlivosti a obeti vytrvať až do konca.
Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

Vyslyšania na príhovor služobníka Vendelína Javorku sa dajú nahlásiť na adresu svkprov@jezuiti.sk

TK KBS