Vyšlo posolstvo pápeža k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

„Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj“ to je názov posolstva pápeža Františka k 61. dňu modlitieb za duchovné povolania, ktoré vyšlo v utorok 19. marca. „Každý z nás môže byť svojím vlastným malým spôsobom, vo svojom vlastnom životnom stave, s pomocou Ducha Svätého rozsievačom nádeje a pokoja,“ povzbudzuje v posolstve Svätý Otec.

Svetový deň modlitieb za duchovné povolania sa bude sláviť na štvrtú Veľkonočnú nedeľu 21. apríla. Pápež v úvode posolstva pozýva v tomto dni „uvažovať o vzácnom dare povolania, ktoré Pán adresuje každému z nás, svojmu vernému ľudu na ceste, aby sme sa mohli podieľať na jeho pláne lásky a stelesňovať krásu evanjelia v rôznych stavoch nášho života.“ Potom sa obracia na mladých a tých, „ktorí sa cítia vzdialení alebo nedôverujú Cirkvi“ slovami: „Nechajte sa fascinovať Ježišom, položte mu svoje dôležité otázky prostredníctvom stránok evanjelia, nechajte sa znepokojiť jeho prítomnosťou, ktorá nás vždy prospešne uvádza do krízy. On rešpektuje našu slobodu viac ako ktokoľvek iný, nevnucuje sa, ale sám sa ponúka: dajte mu priestor a nájdete svoje šťastie v nasledovaní ho a, ak si to žiada, v úplnom odovzdaní sa mu.“

Svätý Otec sa vo svojom posolstve zameriava na 3 témy: 1. Ľudia na cestách, 2. Pútnici nádeje a tvorcovia mieru, 3. Odvaha zapojiť sa. Svoje myšlienky venuje „zasväteným osobám, ktoré obetujú svoj život Pánovi v tichu modlitby, apoštolskej činnosti na hraničných miestach a uskutočňujúc svoju charizmu sa dávajú k dispozícii núdznym, ale myslí aj na „tých, ktorí sa v kňazstve venujú ohlasovaniu evanjelia a spolu s eucharistickým chlebom lámu svoj život za svojich bratov a sestry, ukazujúc krásu Božieho kráľovstva.“

Posolstvo ku Dňu modlitieb za duchovné povolania pápež uzatvára výzvou: „Vstaňme teda a vydajme sa na cestu ako pútnici nádeje, aby sme podobne ako Mária so svätou Alžbetou aj my mohli prinášať zvesť radosti, vytvárať nový život a byť remeselníkmi bratstva a pokoja.“

Miroslava Holubíková – VaticanNews
Foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra