Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža pripravila pre predstavené komunít stretnutie v dňoch od 21. do 23. októbra 2016 v Trnave. Provinciálna predstavená sr. Šebastiána Tuptová predstavila víziu kongregácie do roku 2020, ako posolstvo Kongresu provinciálnych predstavených 2016 v Ingenbohle, ktorá znie V šľapajach milosrdného a ukrižovaného Ježiša utvárame z našich spoločenstiev duchovné miesta. Sme s ľuďmi na ceste, dynamicky …

Od 31. októbra do 26. novembra 2016 prebieha v thajskom meste Pattaya XXV. generálna kapitula. Zúčastňuje sa na nej P. Václav Hypius, viceprovinciál jednotky Bratislava a P. Metod Lukáčik, viceprovinciál jednotky Michalovce. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi, má v súčasnosti vo svete 72 jednotiek (t.j. provincií, viceprovincií, regiónov a misií). V prípravnej fáze boli …

Kostoly a spoločenstvá, kde žijú a pracujú redemptoristi navštívi putovná ikona Matky ustavičnej pomoci. Putovanie ikony je iniciatívou, ktorá sa začala tento rok koncom júna v rámci vyvrcholenia osláv 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Pápež František požehnal na Námestí svätého Petra 12 ikon, ktoré putujú po celom svete a navštívia všetky …