Povolanie sa po anglicky povie vocation. Aktivity, ktoré podporujú život, sú pro life. Dnes podporím povolania, preto píšem niečo pro-vocation.

V Spišskom Štiavniku pri Poprade si v utorok 17. apríla 2018 pripomenuli 68. výročie Akcie Kláštory, pri ktorej komunisti násilne vyviezli rehoľníkov z kláštorov na území vtedajšieho Československa. Udialo sa tak v noci z 13. na 14. apríla 1950, ktorá je kvôli brutalite nazývaná aj Barbarská noc. „Spišský Štiavnik bol tým špecifický, že verbisti – Spoločnosť Božieho slova boli …

Relikviár, ktorý ukrýva relikviu svätej Rity je pripravený a dnes večer sa bude možné modliť v kostole sv. Rity. Pre tých, ktorí nemajú možnosť osobne sa zúčastniť programu, bude zo svätej omše realizovaný live stream cez FB stránku augustiniánov. Všetky informácie spojené s programom, organizačnými pokynmi, opisom relikvií a pod. sú zverejnené na stránke augustiniánov: http://www.aug.sk/relikvie-sv-rity-v-kosiciach/ …

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, …

Na Slovensku žije formou zasväteného života aj pustovník. V nedeľu Božieho milosrdenstva zložil sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti do rúk biskupa Františka Rábeka brat Márius Dismas. Má špecifické poslanie. Slúži chorým a ľuďom na okraji spoločnosti v hlavnom meste Slovenska. V bielohnedom habite je nepriehľadnuteľnou postavou v Dome svätého Jána z Boha, ktorý spravuje …

Sviatok sv. Mareka bol pre kapucínov významný. Na provinciálnej kapitule, ktorá začala v Pezinku dňa 23. apríla si zvolili nové provinciálne vedenie. Provinciálnym ministrom sa stal Norbert Pšenčík. Provinciálnu radu tvoria títo radcovia: Fidel Marko Pagáč, ktorý je zároveň vikárom provinciála, Lukáš Mikovíny, Jozef Bonaventúra Zmatek, Ľubomír Kanka .   Zdroj. kapucini.sk -msk-

Štrnásť zástupcov z katolíckych škôl a školských zariadení, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavská arcidiecéza, ale aj rehoľné spoločenstvá, ocenil pri príležitosti Dňa katolíckych škôl Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Nominantov vybrala už po ôsmy raz z návrhov zriaďovateľov, štatutárov a duchovných správcov škôl a zariadení komisia Arcidiecézneho školského úradu. Bratislavská arcidiecéza udeľuje každoročne tradičné …

Skončil sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Ako ho objavil Svätý Otec a čo na túto tému povedal mladým v prvých mesiacoch svojho pontifikátu (Sardínia, 22. septembra 2013).

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove získalo duchovný patronát. Zaviazali sa k nemu rehoľné sestry z rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky), ktoré pôsobia v jedinom kontemplatívnom kláštore v Spišskej diecéze – v Kežmarku. Keďže žijú v klauzúrnom spoločenstve, na programe letnej akcie sa nezúčastnia, ale budú ju a všetkých organizátorov, účastníkov sprevádzať svojimi modlitbami. …

Saleziánsky pastoračný tím, ktorý tvoria zástupcovia Saleziánov don Bosca, Dcér Márie Pomocnice kresťanov, Domky – Združenia saleziánskej mládeže a Laury – združenia mladých, uviedol v apríli prvú brožúru z novej edície Saleziánska pastorácia. Brožúra Kráčame s animátormi: Základné princípy saleziánskej práce s animátormi je výsledkom reflexie a viacerých diskusií saleziánov a saleziánok – vedúcich saleziánskych mládežníckych …