Keďže minulý rok sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nemohla uskutočniť spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku, školské sestry de Notre Dame pozývajú v sobotu 28. augusta 2021 do Beckova, kde si chcú pripomenúť Akciu R, udalosti z roku 1950 a povzbudiť sa vernosťou sestier. Likvidácia ženských kláštorov sa …

V roku 2020 sme si pripomenuli 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktorého cieľom malo byť ukončenie rehoľného života vo vtedajšom Československu. Zásah štátnej moci voči reholiam dostal názov Akcia K (zameraná na zrušenie mužských reholí, v apríli 1950) a Akcia R (snaha o postupné zrušenie ženských reholí, v auguste 1950). V Slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 …

Vincent Babin sa narodil 1. februára 1921 v Bánove, okres Nové Zámky, rodičom Vincentovi a Anne, rodenej Šimunkovej. Jeho rodičia mali spolu deväť detí, z ktorých tri zomreli ešte v rannom detstve. Pokrstený bol vo farskom kostole 2. februára 1921, na sviatok Obetovania Pána. Ľudovú školu navštevoval prvé tri roky v Bánove a ďalšie dva v Nových Zámkoch. Tam pokračoval …

Vikariátna predstavená Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda sestra Karola Vajdiarová dňa 15. novembra 2020 v Turzovke odovzdala pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky sestre Ildefonze Mazurovej. V komunite na Velehrade budú tieto listy odovzdané ešte sestrám Hyacinte Dubanovej, Justíne Severínovej a Kazimíre Ondrejkovej. Peter SandtnerKonfederácia politických väzňov Slovenska

Odovzdávanie pamätných listov k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky od Konfederácie politických väzňov Slovenska rehoľným sestrám pokračuje. V mene KPVS boli dňa 22. novembra 2020 odovzdané listy desiatim sestrám z Kongregácie školských sestier sv. Františka. V prítomnosti miestnej komunity v Okoličnom, kde týchto desať sestier žije, im ich odovzdala provinciálna predstavená sestra Rafaela Zvrškovcová. Pamätné listy dostali sestry Alojzia …

Likvidácia reholí predstavovala významný míľnik v proticirkevnej politike komunistického režimu a stala sa jedným z jej symbolov. Aj preto si Slovenská republika od roku 1993 pripomína 13. apríl ako pamätný deň – Deň nespravodlivo stíhaných. Táto tragická udalosť vošla do dejín ako „barbarská noc“, ako ju vo svojich memoároch pomenoval kardinál Ján Chryzostom Korec (vtedy …

Noc má byť o pokoji. To však neplatilo o tej v roku 1950. Počas Barbarskej noci a ďalších akcií tisíce rehoľníkov a rehoľných sestier prišli o kláštory. Prečo komunistickému režimu po 2. svetovej vojne prekážala Cirkev a viera? Ako to vtedy prežívali ľudia, veriaci a samotní rehoľníci? Kto je zodpovedný za dni počas Barbarskej …

Dňa 26. septembra 2020 navštívila delegácia Konfederácie politických väzňov Slovenska kláštor Kongregácie školských sestier sv. Františka v Ľubochni. Predseda KPVS Peter Sandtner a provinciálna predstavená sr. Rafaela Zvrškovcová odovzdali pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky sestre Viliame Mihalusovej. Ostatným žijúcim sestrám nebolo možné oficiálne odovzdať pamätné listy, pretože Okoličné bolo v tom čase …

V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jún bol plánovaný Deň otvorených kláštorov a mal sa niesť v duchu vďačnosti za vernosť a obetavosť mnohých bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. …

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov …