Od 30. novembra 2014 do 2. februára 2016 bude prebiehať rok, ktorý pápež František venoval zasvätenému životu. Prefekt Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz anticipuje obsah rôznych iniciatív.

Pri príležitosti Roku zasväteného života napísali katolícki ordinári Svätej zeme list všetkým zasväteným tam pôsobiacim a žijúcim. Vyzdvihli v ňom niekoľko dôležitých aspektov, týkajúcich sa zasvätenia a Roka zasväteného života.

Dňa 21. novembra sa v Cirkvi slávi ako deň kontemplatívnych kláštorov. V tomto roku je tento deň zvláštny aj tým, že niekoľko dní po ňom začína oficiálne Rok zasväteného života.

Svätý Otec František sa v piatok 7. novembra 2014 stretol vo Vatikáne s rehoľnými predstavenými národného zasadania Talianskej konferencie vyšších rehoľných predstavených (CISM).

Pri modlitbe vešpier v Katedrále svätého Pavla s kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami a členmi laických hnutí predniesol Svätý Otec svoju druhú homíliu v Tirane. Pohnutý silnými svedectvami kňaza a rehoľnej sestry, ktorí prežili prenasledovanie komunistami, sa pápež rozhodol neprečítať pripravený príhovor, ale prihovoril sa spontánne. Pripravil som si niekoľko slov pre vás, ale odovzdám ich …

Chceme sa s vami podeliť o naše každodenné boje. Dúfam, že náš nárek zasiahne svet.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka pri stretnutí s rehoľníkmi v Kotoné, Južná Kórea.

„Zasvätený život je vzácnym darom pre Cirkev a pre svet.“ Svätý Otec to podčiarkol na stretnutí s kórejskými rehoľnými komunitami vo veľkom auditóriu „Školy lásky“ v Kkottongnae. Pápež upozornil, že nie je možné zložiť sľub chudoby, a potom žiť ako bohatý. Je to pokrytectvo, ktoré škodí Cirkvi. Na stretnutí sa zúčastnilo 5 tisíc rehoľníkov a …

O lúpežnom prepadnutí bratov misionárov v Hondurase informuje provinciál lazaristov Jaroslav Jaššo vo svojom liste celej vincentínskej rodine. Prinášame ju v plnom znení s malými úpravami.

Už sa stáva pomaly tradíciou, že koncom mája štartujeme auto a vyberáme smer BA na stretko PAPO tímu, aby sme dohodli, čo je potrebné, lebo sa blíži festival Lumen…