Vstávajú skoro ráno, stretávajú sa päťkrát za deň na modlitbe, počas stolovania mlčia a ich hlavnou náplňou je služba v rozličných podobách. Túžba vrátiť na Slovensko mníšsky spôsob života sa začala realizovať dávno predtým, ako prví mnísi prišli do Sampora. Predchádzala tomu príprava v poľskom kláštore, kde sa formovali súčasní zakladatelia mníšskeho spoločenstva. To dnes …

Katolícka cirkev slávi 21. novembra na sviatok Obetovania Panny Márie Svetový deň klauzúrneho života. Tento deň je tiež známy aj pod názvom Pro Orantibus („Za tých, čo sa modlia“). Pamätajme dnes v modlitbe, ale aj nejakým konkrétnym spôsobom na tých, ktorí žijú klauzurovaným spôsobom života v našej krajine. Ak je to možné, zvážte dnes …

Františkáni z Fiľakova a miestna komunita dominikánov mali koncom októbra vo Zvolene spoločnú duchovnú obnovu. Brat Cyril Brázda, OFM napísal o tejto obnove niekoľko slov: „Hoci jestvujú pochybovači, dominikánske aj františkánske pramene sa zhodujú v tom, že stretnutie sv. Dominika so sv. Františkom, ktoré sa pravdepodobne odohralo viackrát, je historicky hodnoverné. V priebehu dejín …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor s provinciálkou saleziánok Monikou Skalovou o premenách rehoľného života, o nosení habitu aj o krízach sestier. Inštitút dcér Márie Pomocnice (FMA) si tento rok pripomína 150. výročie svojho založenia. Sestry saleziánky pôsobia na Slovensku v Bratislave, Trnave, Nitre, Šamoríne, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Košiciach, …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Rozhovor s košickým rodákom Tadeášom Róbertom Spišákom, ktorý je najmladším opátom premonštrátskeho kláštora na svete. Skutočným hrdinstvom dnešnej doby je preňho to, keď sú ľudia ochotní zložiť svoje masky. Otvorene rozpráva o situácii, ktorá nastala v kláštore po sexuálnom škandále jedného z rehoľníkov. Má pochopenie pre …

Existencia sestier kartuziánok siaha do počiatkov Rádu kartuziánov. Bolo to v r. 1145, kedy sa sestry z Prébayon v Provensálsku na juhu Francúzska rozhodli prijať pravidlá mníchov kartuziánskeho rádu. Boli prijaté do Rádu sv. Antelmom, vtedajším kartuziánskym priorom. Tak vznikla ženská vetva rádu. Od tohto momentu sestry tvoria spolu s bratmi jediný rád pod vedením …

Článok je prevzatý z Magazínu Signaly.cz s láskavým dovolením redakcie. Přednášky na téma rozporu vědy a víry se pořádají pořád. Bohužel většinou na křesťanské půdě, přestože by bylo daleko smyslupnější je pořádat mimo církev – jenže tam by na ně asi nikdo nechodil. Ovšem i mezi křesťany se objevuje představa řeholnice jako pokorné a …

„Nech jednoduchosť a chudoba Betlehema vo vás vzbudí zmysel pre ľudské bratstvo. Nech vás materinská prítomnosť Panny Márie vedie na ceste viery a starostlivej lásky“ – takéto žičenie adresoval pápež František členom Rádu premonštrátov, ktorých prijal vo štvrtok 22. septembra na osobitnej audiencii. Rád minulý rok slávil 900 rokov od prvých sľubov svojho zakladateľa …

Redaktor Matej Gašparovič z Denníka Štandard pripravil rozhovor s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, pátrom Jurajom Ďurnekom, SchP, provinciálom rehole piaristov. O rehoľníkoch na Slovensku, ktorí pomáhali počas pandémie i krízy s utečencami, financovaní reholí, povolaniach či kultúrnych výzvach, ktorým budú zasvätení stále viac čeliť, si môžete prečítať v Denníku Štandard. -fc-Foto: …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Súčasný systém prerozdelenia peňazí je nespravodlivý voči desiatkam sestier, ale aj bratov pracujúcich pre rehoľu či na misiách. „Sestrička, a vy z čoho žijete? Zo zvončeka?“ Nad touto otázkou, s ktorou sa občas stretávajú rehoľné sestry, by sa možno dalo pousmiať, keby v sebe neskrývala kus pravdy. Desiatky rehoľných sestier na …