Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. Súčasný systém prerozdelenia peňazí je nespravodlivý voči desiatkam sestier, ale aj bratov pracujúcich pre rehoľu či na misiách. „Sestrička, a vy z čoho žijete? Zo zvončeka?“ Nad touto otázkou, s ktorou sa občas stretávajú rehoľné sestry, by sa možno dalo pousmiať, keby v sebe neskrývala kus pravdy. Desiatky rehoľných sestier na …

Tento článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie Svet kresťanstva / Postoj. „Na takomto turistickom ostrove je modlitba to posledné, na čo človek myslí, tak to robíme my,“ vraví sestra predstavená Lucía María. Pálivé lúče budia obyvateľov gréckeho sopečného ostrova do nového letného dňa. Ak sa ostrova nedrží ranná hmla, teplota stúpa enormne rýchlo. Turistov tu …

Vo štvrtok 14. júla prijal pápež František na mimoriadnej audiencii tri rehole zhromaždené na generálnych kapitulách: vincentínov, baziliánov a Rád Matky Božej. Zdôraznil im, že pri komunitnom rozlišovaní má byť ústredným kritériom evanjelizácia: „Pokora, jednoduchosť srdca a radosť. Toto je cesta evanjelizujúceho bratského života.“ Za prítomností viacerých rehoľníkov z Ukrajiny Svätý Otec pamätal na …

18. jún 2022 bol pre Arnoldovu rodinu na Slovensku výnimočný. Stretli sa všetky tri rehoľné kongregácie, ktoré založil svätý Arnold Janssen: SVD – Spoločnosť Božieho Slova, SSpS – Služobnice Ducha Svätého a SSpS AP – Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. Respektíve sa stretli verbisti, modré a ružové sestry. Ružové sestry vyžiadali povolenie pre toto stretnutie od …

Kongregáciu otcov mariánov od Nepoškvrneného počatia Panny Márie založil poľský piarista svätý Stanislav Papczyński (1631 – 1701). V roku 1673 založil Kongregáciu otcov mariánov, ktorí sa venovali náboženskej výchove predovšetkým chudobných detí a osobitnú pozornosť venovali ohlasovaniu Nepoškvrnenej Panny Márie a pomoci biednym dušiam v očistci. V tom čase pôsobili otcovia mariáni v Poľsku, v Litve a v Portugalsku. Poľské kráľovstvo …

26. listopadu si rok co rok Paulínská rodina připomíná liturgickou památku svého zakladatele, bl. Jakuba Alberiona, letos však v podstatně slavnostnějším stylu. Audience u papeže, přenesení ostatků do hlavní části baziliky, modlitební programy, online setkání členů zástupců všech řeholních institutů napříč všemi kontinenty… Odehrává se i mnoho jiných aktivit, i když často kvůli covidovým opatřením jen s malým počtem …

S láskavým dovolením redakcie Brněnská drbna vám dnes prinášame článok ich šéfredaktora Michala Šťastného o kapucínskom balzame. Více než sedmdesát let ležel v trezoru kapucínského řádu tajný recept na výrobu léčivého balzámu, který z československých pultů zmizel v padesátých letech minulého století. Nyní se známý bylinný výtažek původem z 16. století díky úsilí bratří …

Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz. „Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje …

O bosých karmelitkách většinou jen čteme. Známe jména a někdo třeba i dílo jejich velkých představitelek. Z principu se s nimi ale nelze setkat – jsou v klauzuře ve svém klášteře a nemůžeme na ně nikde narazit a dát se s nimi do řeči. Tedy – většinu doby to tak je. Tyto roky to pro jednu komunitu neplatí. …

Rozhovor Júlie Kubicovej pre Svet kresťanstva s novým provinciálnym direktorom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Jozefom Mrocekom. Pomysleli ste niekedy na to, že raz pôjdete v stopách svätého Vincenta až do takej miery, že vám bude zverená animácia jeho ženskej vetvy na Slovensku? Pravdupovediac som nikdy nad tým neuvažoval. Nemyslel som si, že …