„Svedkovia Božej krásy“ je názov listu, ktorý kardinál João Braz de Aviz a arcibiskup José Rodriguez Carballo, prefekt a sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života, zaslali „zasväteným bratom a sestrám“ pri príležitosti 25. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. „Vita consecrata“. Zasväteným bratom a sestrám Ustavične vzdávame vďaky za …

S láskavým dovolením redakcie Konzervatívneho denníka Postoj vám prinášame rozhovor Lenky Chlebanovej s predstavenou Misijných sestier Janou Pavlou Tóthovou o jej ceste viery, ženách v cirkvi aj o kresťanskom koučingu. Rehoľná sestra Jana Pavla Tóthová pochádza z Hlohovca a je provinciálnou predstavenou Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Do rehole vstúpila vo svojich dvadsatich rokoch a pätnásť rokov strávila …

Kto z nás by nechcel odkryť tajomstvo klauzúry a nazrieť do kláštora bosých karmelitánok? Aký je ich program? Čo robia celý deň za múrmi kláštora? Ako pracujú? Čím si privyrábajú? Ako vyzerajú priestory, v ktorých žijú? Odpovede na tieto a možno aj iné otázky nájdete v krátkom videu natočenom v kláštore našich sestier karmelitánok …

Ďakujeme redakcii Slovo+ za možnosť publikovať prvú polovicu tohto príspevku. Celý rozhovor so sestrou Miriam môžete dočítať na stránke Slovo+. Aké boli najvtipnejšie reakcie na jej rozhodnutie zasvätiť sa Bohu? Čo zaberá, keď je niekto v rozpakoch z jej rehoľného habitu? Prečo trávi mladá rehoľníčka veľa času četovaním na internete? A neotriasa kontakt s ľudskými krížmi …

Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Deň zasväteného života. V tento (alebo skôr či neskôr) deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Tento rok sa však tieto stretnutia pre pandémiu nemôžu uskutočniť. Biskupi sa preto rehoľníkom prihovárajú prostredníctvom listov. Rožňavská dicéza …

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) predkladá štatistiky zosumarizované zo sčítania podkladov od jej členov k 31. decembru 2020, teda čísla týkajúce sa tej skupiny zasvätených osôb, ktorá si hovorí: rehoľníci a rehoľníčky. Nech je predkladaná štatistika len inšpiráciou na uvedomenie si reality, kde asi rehole na Slovensku v súčasnosti sú. Nech je tiež …

Jubilejný XXV. deň zasväteného života, ktorý si pripomenieme na sviatok Obetovania Pána v utorok 2. februára 2021, sa bude aj na Slovensku sláviť netradičným spôsobom pre aktuálnu situáciu spojenú s obmedzeniami týkajúcimi sa vírusu COVID-19. Zasvätení na Slovensku sa môžu duchovne spojiť počas slávenia svätej omše vysielanej z kaplnky TV Lux dňa 2. 2. 2021 o 18.30 …

Boh si povolal tých, ktorých sám chcel, a udelil im milosť, aby mu slúžili po všetky dni svojho života takým spôsobom, ktorý je pre povolaných a jemu zasvätených jedinečným prejavom, vyplývajúcim z hĺbky ich vnútra. Jedinečnosť v prípade kontemplatívnych redemptoristiek byzantského obradu v monastieri vo Vranove nad Topľou, ktorý má za sebou desaťročnú históriu, spočíva nielen v prebývaní v Božej …

Má 53 rokov. V súčasnosti pôsobí v saleziánskom stredisku Bratislava-Trnávka, ale aj ako štatutár vo Vydavateľstve DON BOSCO. Bol dlhoročným „manažérom“ Saleziánov don Bosca – Slovenskej provincie, pôsobil vo funkciách vikár provinciála, ekonóm provincie, direktora komunity spolubratov i riaditeľa rodinného centra Mamy Margity. Okrem toho je známy gurmán, vychýrený kuchár, vášnivý hubár a záhradkár. A knihomoľ. A práve …

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935). Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov neskôr vznikli …