Pred štyridsiatimi rokmi bol vybudovaný v Papue Novej Guinei prvý exercičný dom, „Dom modlitby“. Tento nápad sa zrodil v hlavách Misijných sestier služobníc Ducha Svätého a misionárov Spoločnosti Božieho Slova a v začiatkoch slúžil hlavne pre členov týchto dvoch kongregácií. Misionári si boli vedomí, že každý z nich potrebuje aspoň raz za rok nielen …

V piatok 18. júna sa v lavre (materskom kláštore) Zosnutia presvätej Bohorodičky v Unive, neďaleko Ľvova, konala voľba nového igumena (predstaveného) gréckokatolíckej mníšskej rehole studitov. Veľká mníšska rada zvolila na čelo tohto mníšskeho spoločenstva gréckokatolíckeho kňaza zo Slovenska, mnícha Jonáša Jozefa Maxima. Svätej Božskej liturgii, ktorá predchádzala samotnej voľbe, predsedal pomocný Ternopoľský biskup Teodor …

Dva a pol mesiaca ponúkali sestry zo siedmich reholí pôsobiacich na Slovensku službu ucha pre seniorov. Od pondelka do piatku – od 31. marca 2020 do 15. júna 2020 – čakali sestry na telefonáty na bezplatnej telefónnej linke, aby mohli byť blízko tým, ktorí hľadali duchovné povzbudenie či konkrétnu pomoc alebo len potrebovali vypočuť. …

Myslím, že práve slová sv. Otca Františka vystihujú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame a čím každodenne žijeme. Hromadná nákaza – koronavírus – je základnou témou nie len v Bolívii, ale v celom svete. Aj keď všetci vieme, ako vplýva nákaza na ľudstvo, každá krajina ju prežíva odlišne, konfrontuje vírus rôznymi opatreniami. “Nech sa otvorí srdce toho, ktorý …

Kongregácia pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života vydala koncom apríla 2020 rozsiahly dokument pod názvom Dar vernosti a radosť vytrvalosti (Il dono della fedeltà e la gioia della perseveranza). Dokument sa zaoberá pálčivou a naliehavou otázkou odchodov osôb zo zasväteného života. Ide o jav, ktorý je v posledných dvoch až troch desaťročiach čoraz …

Páter Lucián Bogucki OFMConv, pochádza z Poľska, z obce Piwniczna neďaleko slovenských hraníc pri Mníšku nad Popradom. Pôsobil ako rektor Kolégia penitenciárov pri Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a zároveň ako špirituál Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 2019 bol zvolený za kustóda Slovenskej kustódie Rehole menších bratov konventuálov – …

Od marca prežívame život na Slovensku inak. Zasiahla nás koronakríza a želáme si, aby už to konečne skončilo. Svoje o tom vedia aj naši misionári, ktorí s krízou bojujú mimo hraníc svojej vlasti, pri svojich veriacich v misiách. To, ako prežívajú tieto dni oni v misiách, nás môže inšpirovať. P. Peter Fillo, SVD, Filipíny …

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorú oslávime najbližšiu nedeľu, nie je iba pripomienkou udalosti spred dvetisíc rokov, ale „živá skúsenosť, že Boh sa dotýka srdca človeka a otvára ho skrze Ducha Svätého pre ohlasovanie a svedectvo o živom Bohu, jeho láske a vykupiteľskej obete,“ vraví sr. Timotea Šebeňová, FDC z Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku, ktorá pôsobí v …

Rozhovor redaktora Pavla Rábaru z Konzervatívneho denníka Postoj s benediktínskym mníchom Jánom Dolným o živote počas pandémie. Hovorí, že medzi karanténou a klauzúrou nie je veľký rozdiel, ibaže tá druhá sa žije natrvalo. Rozpráva, ako počas pandémie žijú mnísi v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, či si vydýchli od hostí a pútnikov, ako sa ich dotkla kríza finančne, a vysvetľuje, prečo …

Rádio Regina v magazíne Duchovné horizonty dňa 25. apríla 2020 predstavilo tému Záchrankyne z doby epidémií. V relácii sestra Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa predstavila z pohľadu histórie obdobie, kedy rehoľné sestry z ich kongregácie pomáhali chorým v dobe cholery, týfusu či moru. Reláciu si môžete vypočuť z ich archívu. Ilustračný obrázok z knihy …