Časopis Naša Žilinská diecéza od januára 2020 predstavuje postupne zasvätených, ktorí pôsobia v tejto diecéze. Aj my siahneme do archívu a ukážeme vám ich na našej webovej stránke. Viac o časopise TU. -fc-

Časopis Naša Žilinská diecéza od januára 2020 predstavuje postupne zasvätených, ktorí pôsobia v tejto diecéze. Aj my siahneme do archívu a ukážeme vám ich na našej webovej stránke. Viac o časopise TU. -fc-

Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov má nové vedenie. „Bratia s doživotnou profesiou v tajnom hlasovaní zvolili nového provinciálneho predstaveného a jeho štyroch radcov,“ informoval tajomník provincie Peter Savara, OFMCap. V službe provinciálneho ministra bol potvrdený br. Norbert Pšenčík. Za provinciálneho vikára bol zvolený br. Fidel Marko Pagáč, za 2. provinciálneho radcu br. Miroslav Kulich, za …

Sestra Zuzka Saloňová je saleziánkou už od roku 2005. Počas rehoľného života mala rôzne pastoračné skúsenosti. V posledných rokoch pracovala s Rómami. Skoro pred rokom začala jej skúsenosť s intenzívnejšou činnosťou pre rómske dievčatá s pracovným názvom Miniinternát. Viac nám porozprávala v rozhovore, nielen to, akú bude mať nová sesterská pastoračná činnosť pre Rómov …

Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556), ktorého sviatok slávime 31. júla vo výročný deň jeho smrti, je známy ako muž veľkej životnej konverzie, cez ktorú ho Boh priviedol k hĺbkam duchovného života a apoštolskej horlivosti. Práve tento moment si Spoločnosť Ježišova pripomenie formou Ignaciánskeho jubilejného roka, vyhláseného generálnym predstaveným rehole v termíne od 20. mája …

Jedna z dôležitých čŕt pedagogiky Don Bosca bola ponuka dobrého čítania. V usmerneniach z prvých rokov zakladania výchovných diel sa stretávame s apelom na pravidelné zásobenie jednotlivých saleziánskych domov kvalitnými knihami. Dlhoročnou súčasťou Saleziánskeho diela v Žiline je knižnica. Málokto však tuší, že táto knižnica je otvorená a k dispozícií nielen pre študujúcich mladých rehoľníkov, či pre miestnych farníkov, ale i …

Konzervatívny denník Postoj sa v Seriáli o nefyzickom násilí zaoberá v piatom dieli psychickým týraním v štruktúrach cirkvi. Pri príprave Seriálu o nefyzickom násilí a komunikácii s čitateľmi sa nám začala objavovať aj prítomnosť psychického týrania v radoch Katolíckej cirkvi. Má to svoju logiku. „Narcistickí ľudia sa často angažujú v oblastiach, kde konajú dobré skutky,“ hovorí pre Postoj …

„Svedkovia Božej krásy“ je názov listu, ktorý kardinál João Braz de Aviz a arcibiskup José Rodriguez Carballo, prefekt a sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života, zaslali „zasväteným bratom a sestrám“ pri príležitosti 25. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. „Vita consecrata“. Zasväteným bratom a sestrám Ustavične vzdávame vďaky za …

S láskavým dovolením redakcie Konzervatívneho denníka Postoj vám prinášame rozhovor Lenky Chlebanovej s predstavenou Misijných sestier Janou Pavlou Tóthovou o jej ceste viery, ženách v cirkvi aj o kresťanskom koučingu. Rehoľná sestra Jana Pavla Tóthová pochádza z Hlohovca a je provinciálnou predstavenou Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Do rehole vstúpila vo svojich dvadsatich rokoch a pätnásť rokov strávila …

Kto z nás by nechcel odkryť tajomstvo klauzúry a nazrieť do kláštora bosých karmelitánok? Aký je ich program? Čo robia celý deň za múrmi kláštora? Ako pracujú? Čím si privyrábajú? Ako vyzerajú priestory, v ktorých žijú? Odpovede na tieto a možno aj iné otázky nájdete v krátkom videu natočenom v kláštore našich sestier karmelitánok …