Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech sa listom vydaným 28. augusta na sviatok sv. Augustína obrátil na všetkých členov a členky mníšskych a kontemplatívnych kláštorov a komunít, aby sa svojou modlitbou aktívne zapojili do celocirkevného procesu synodálnej cesty, ktorý sa začne v októbri a potrvá dva roky. Osobitne ich pozýva sústrediť sa na …

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) poslala v týchto dňoch všetkým zasväteným na Slovensku preklad listu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorým ich pozýva zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody zameranej na synodalitu. „Dlhý čas sa hovorilo o spoločenstve ako o konštitutívnom prvku Cirkvi. Dnes je zrejmé, že …

Kým je francúzska rehoľníčka, ktorá sa ako prvá žena stala podsekretárkou Synody biskupov? Ženy v cirkvi nepochybne zažívaju za pontifikátu pápeža Františka svoje zlaté časy. Počas uplynulých piatich rokov prekročil počet žien pracujúcich pre Svätú stolicu prvýkrát v histórii tisícku. Ženy tak tvoria 22 % všetkých zamestnancov. Na Postoji sme už písali o tom, ako pápež …

Rehoľná sestra Nathalie Becquartová, ktorá bude ako prvá žena v histórii mať právo hlasovať na biskupskej synode, zdôrazňuje, že Svätý Otec chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovacieho procesu v Cirkvi. Francúzska rehoľníčka pre Vatikánsky rozhlas priznáva, že vníma vymenovanie za jedného z dvoch podsekretárov Synody biskupov ako úžasné gesto dôvery zo strany …

Svätý Otec vymenoval dvojicu podsekretárov Synody biskupov. Sú nimi španielsky rehoľný kňaz Luis Marín de San Martín z rádu augustiniánov a francúzska rehoľná sestra Nathalie Becquartová, členka misijného inštitútu Xavière. Páter Luis Marín de San Martín, ktorého Svätý Otec zároveň vymenoval za titulárneho biskupa, a sestra Nathalie Becquartová budú spolupracovníkmi generálneho sekretára Synody biskupov, ktorým …