Rozhovor na tému kresťanstvo a psychológia… medzi mníchom a psychologičkou. Pozvanie na interview prijala Mgr. Jana Vindišová, PhD., odborný asistent na katedre psychológie Trnavskej univerzity.

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši otvorenia Synody o synodalite Cirkvi v nedeľu 10. októbra 2021 v Bazilike sv. Petra. Na slávnosti s textami 28. nedele cezročného obdobia bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia prípravného tímu synody, zástupcovia miestnych cirkví z rôznych častí sveta a účastníci …

Otec Krzysztof Wons, SDS mal pre kňazov a zasvätených seminár o Lectio divina. S dovolením autora vám prinášame prepis jeho prednášky, preto je štylistika „prednášková“, nie „článková“. Drahí, rád by som vám porozprával o ceste, ktorou v Cirkvi od samého začiatku kráčajú ľudia viery. Od samého počiatku existencie Cirkvi ňou prechádzajú ako Ježiš so …

Z knihy Dom Samuel: Jako sžírající oheň (Triáda, Praha 2017) Kdo je mnich? V představách našich současníků nalezneme nemálo obrazů mnicha: podivín prchající před svody světa a zodpovědnosti; šťastlivec, který se uchýlil pod křídla komunity, aby u těch, kteří navštíví tamní dům pro hosty, svědčil o smyslu křesťanského života;  archeologická vykopávka… Mnich a mniška však jsou …

V poslednej dobe počuť veľa o jave, akým je CSA (sexuálne zneužívanie mladistvých). A zdá sa nám, že je to len akási bublina, ktorú vytvárajú médiá, aby pritiahli čitateľov. Veď medzi našimi známymi, ktorých stretávame, nenachádzame takých, ktorí majú nejakú podobnú skúsenosť. A ani v nich nerozoznávame potenciálnu obeť či páchateľa. Je to však preto, že rana je …

P. G. Crowley v úvodníku[1] k najnovšiemu číslu časopisu Theological Studies, tematicky zameranom na problematiku sexuálneho zneužívania, varuje pred lacným a pokryteckým optimizmom. Píše, že napriek tomu, že štatisticky nie je výskyt sexuálneho zneužívania zo strany vysvätených členov Cirkvi horší ako v iných profesiách; že sa to podarilo v niektorých oblastiach a diecézach významne znížiť; že mnohé prípady, ktoré sa …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život v roku 2020. V tomto príspevku je už niekoľko personálnych informácií aktualizovaných. Tlačová kancelária KBS priniesla 2. novembra 2018 správu z Vatikánu, že Svätá stolica zriadi nový orgán s názvom Charis, ktorý sa stane medzinárodnou službou pre všetky zložky širokého prúdu Katolíckej charizmatickej obnovy. Ponúkame vám základné …

Prinášame vám príspevok jezuitu Petra Dufku z archívu Rádia Vatikán. Aké sú znaky prítomnosti Ducha Svätého medzi nami a ako vieme, že konáme pod jeho vplyvom? Skúsme si všimnúť niekoľko neklamných znakov jeho prítomnosti. 1. Jedným z  dôkazov prítomnosti Ducha Svätého v našom živote je prežívaná vďačnosť za všetko, čo sme dostali. Je to akoby …

Z rubriky Biblia z archívu časopisu Zasvätený život pre vás vyberáme komentár augustiniána Juraja Pigulu na Žalm 117. Žalm 1171 Chváľte PÁNA všetky národy,oslavujte ho, všetci ľudia.2 Lebo je mocné jeho milosrdenstvo nad namia PÁNOVA vernosť (zostáva) naveky.Halelujah. Máme pred sebou najkratší žalm v celom Žaltári. Pravdepodobne sa jedná o hymnus, ktorý bol skomponovaný pre liturgické použitie. …

V spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v Roku Božieho Slova v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine, keďže na seba príspevky nadväzujú. Boh …