V dňoch od 28. júla do 7. augusta skupinka sestier vykupiteliek prežila zopár krásnych dní v Oberbronne (Francúzsko) v rámci Terciátu. Na stretnutí sa zúčastnilo  jedenásť sestier zo Slovenskej provincie, tri sestry z Maďarskej provincie a Generálne vedenie SDR, ktoré zorganizovalo toto stretnutie.  Bol to čas vďakyvzdania Bohu za 25 rokov zasväteného života, ale bol …

(Pohľad teológa spirituálnej teológie) Kríza bratského života Nie je potrebné nikoho presviedčať, že vo vývoji rehoľného života, najmä v bratskom živote zasvätených osôb, sa prehlbuje bezvýchodisková situácia. Symptómy, ako napríklad pokles počtu povolaní, to jasne ukazujú. Etiológia tohto javu je zložitá, ale jednou z hlavných príčin nedostatku kandidátov do zasväteného života je sekularizácia. Keď …

Ženská svätosť robí Cirkev a svet plodnými. To je myšlienka z posolstva pápeža Františka účastníkom medzinárodnej a medziuniverzitnej konferencie s názvom: „Ženy učiteľky Cirkvi a patrónky Európy v dialógu s dnešným svetom“. Dvojdňové podujatie, ktoré sa od pondelka 7. marca konalo na Pápežskej Urbanovej univerzite v Ríme, organizuje Katolícka univerzita v Ávile (UCAV), v spolupráci s Pápežskou …

Už niekoľko týždňov pred mojím príchodom do švajčiarskeho St. Gallenu, do služieb sekretariátu Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), mi jedna rakúska rehoľníčka poradila, aby som sa skontaktoval so spoločenstvom Adoray. Hovorila mi to s úmyslom, aby som nestratil kontakt s mládežou, ktorá je prostredníctvom modlitby a sviatostí zapálená pre obnovu Cirkvi. Nasledujúc jej radu som s prekvapením zakúsil, …

Rozhovor na tému kresťanstvo a psychológia… medzi mníchom a psychologičkou. Pozvanie na interview prijala Mgr. Jana Vindišová, PhD., odborný asistent na katedre psychológie Trnavskej univerzity.

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri svätej omši otvorenia Synody o synodalite Cirkvi v nedeľu 10. októbra 2021 v Bazilike sv. Petra. Na slávnosti s textami 28. nedele cezročného obdobia bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia prípravného tímu synody, zástupcovia miestnych cirkví z rôznych častí sveta a účastníci …

Otec Krzysztof Wons, SDS mal pre kňazov a zasvätených seminár o Lectio divina. S dovolením autora vám prinášame prepis jeho prednášky, preto je štylistika „prednášková“, nie „článková“. Drahí, rád by som vám porozprával o ceste, ktorou v Cirkvi od samého začiatku kráčajú ľudia viery. Od samého počiatku existencie Cirkvi ňou prechádzajú ako Ježiš so …

Z knihy Dom Samuel: Jako sžírající oheň (Triáda, Praha 2017) Kdo je mnich? V představách našich současníků nalezneme nemálo obrazů mnicha: podivín prchající před svody světa a zodpovědnosti; šťastlivec, který se uchýlil pod křídla komunity, aby u těch, kteří navštíví tamní dům pro hosty, svědčil o smyslu křesťanského života;  archeologická vykopávka… Mnich a mniška však jsou …

V poslednej dobe počuť veľa o jave, akým je CSA (sexuálne zneužívanie mladistvých). A zdá sa nám, že je to len akási bublina, ktorú vytvárajú médiá, aby pritiahli čitateľov. Veď medzi našimi známymi, ktorých stretávame, nenachádzame takých, ktorí majú nejakú podobnú skúsenosť. A ani v nich nerozoznávame potenciálnu obeť či páchateľa. Je to však preto, že rana je …

P. G. Crowley v úvodníku[1] k najnovšiemu číslu časopisu Theological Studies, tematicky zameranom na problematiku sexuálneho zneužívania, varuje pred lacným a pokryteckým optimizmom. Píše, že napriek tomu, že štatisticky nie je výskyt sexuálneho zneužívania zo strany vysvätených členov Cirkvi horší ako v iných profesiách; že sa to podarilo v niektorých oblastiach a diecézach významne znížiť; že mnohé prípady, ktoré sa …