Mystická symbolika v dielach svätej Terézie od Ježiša a Etty Hillesum (II.)Prvá časť tu:::::: „Voda sa rozlieva do každej miestnosti a do všetkých mohutností duše a zasahuje aj telo: preto som povedala, že začína v Bohu a končí v nás“ (Terézia: Hrad, 4, 2). „A ak po namáhavom procese, v ktorom sme napredovali každý deň, dokážeme preraziť cestu až k prameňu, ktorý je …

Jedním z aktuálních témat zasvěceného života je rozlišování povolání. Ve chvíli, kdy počet zájemců o zasvěcený život klesá, je důležité, abychom věnovali velkou pozornost rozlišování povolání a nenechávali se unášet pokušením počtu kandidátů, jak to zdůrazňuje papež František v apoštolské konstituci Vultum Dei quaerere o ženském kontemplativním životě (srov. č. 15). K rozlišování povolání přistupujeme většinou z pohledu …

Tento list je reflexiou dona Girolama Capuana, kňaza a učiteľa spirituality v Capue (Taliansko), na tému významu a dôležitosti modlitby v živote kňazov. Je to zároveň povzbudenie, aby dali modlitbe centrálne miesto počas každého dňa a aby učili modlitbe aj iných. „Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov“ (Lk 11, 1). Za Ježišových čias to …

Čím Boh okúzlil svätého Vincenta a čo svojej duchovnej rodine na základe vlastnej duchovnej skúsenosti čítanej vo viere odovzdal?

V máji a októbri zvykneme častejšie hľadať rozjímania k modlitbe svätého ruženca. Na stránke bl. Alfonzy Márie Eppingerovej pribudli k ružencovým tajomstvám myšlienky tejto blahoslavenej zakladateľky kongregácií pôsobiacich aj u nás. Radostný ruženec 1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. Prečistá Panna, skrze tvoje sväté panenstvo a tvoje nepoškvrnené počatie, očisti moje …

V nedeľu 7. apríla 2019 sme si pripomenuli 100 rokov od smrti prepodobnej Matky Michaely Jozafaty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež svätý Ján Pavol II. 27. júna 2001 spolu so sestrou Tarzíciou. Ich životy sú školou najväčších hodnôt, ktorými sú láska k Bohu a láska k blížnemu. …

Na prvý pohľad sa nám môže zdať nezvyčajné, prečo hovoriť o učeníctve v spojení so zasväteným životom. Je potrebné, aby Cirkev v prvom rade evanjelizovala seba, čo platí aj pre nás zasvätených.

Téma odchodu z řeholního institutu je bolestné a v poslední době dělá starosti mnoha představeným a nejenom jim.

Môžeme sa spoľahnúť, že ho už dávno máte prečítaný? List Kontemplujte vyšiel v decembri 2015 a chceme vás nadchnúť príspevkom od Lorenza Prezzi, aby ste to dobehli, ak ste až dosiaľ nestihli prečítať.

Predrahá krv Ježišova, nekonečná cena nášho vykúpenia, nápoj a očistenie našej duše. Ty neustále prosíš pred trónom nekonečného milosrdenstva za nás.