V marci 2019 prekvapil veriacich v katolíckych kostoloch Banskobystrickej diecézy oznam o zrušení Kňazského seminára svätého Františka v Badíne. Seminár predminulý rok oslávil 25. výročie svojho založenia a od budúceho akademického roka jeho bohoslovci prejdú do nitrianskeho seminára. Aj v súvislosti s tým sa vynára otázka poklesu duchovných povolaní – či už klerikov, kňazov, …

Na YouTube kanáli Bezhraničná láska pribudlo video s rozhovorom so sestrou saleziánkou Lamiyou Jalilovou, ktoré v relácii s tým istým názvom odznelo na Rádiu Mária. Poznáme ju ako energickú, charizmatickú, odvážnu a zábavnú osobu. Moderátor Patrik Liška sa s ňou rozprával o jej živote, odvahe vstúpiť do nového, nepoznaného (rehoľného) života, o tom či …

Minorita brat Tomáš Mária Vlček pripravil sériu videí s názvom 60 sekúnd o povolaní. Odpovedá v nich na typické otázky, ktoré sprevádzajú mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.

Šla jsem po rušné brněnské ulici a kolem mě procházela mladá řádová sestra. Jeden kolemjdoucí začal: „Hele – jeptiška…“ a označil ji slovem, po kterém se každý normální člověk otřásl. Nebyl zcela střízlivý. Vážím si řádových sester a přemýšlím, jak zvýšit jejich kredit u veřejnosti, která už je téměř nezná. Napište něco o smyslu …

Pred niekoľkými dňami sme dostali do redakcie mail od pátra Michala Zamkovského, kde píše: „V prílohe posielam článok, či odporúčanie knihy „V Tvojom náručí“ od S. Jany Lapšanskej. Prečítal som ju dvakrát a je skutočne veľmi dobrá, zvlášť pre rehoľné sestry, ale aj pre nás mužov. Zachytáva dobu, ťažkosti, ale hlavne nesie zápal lásky …

Príbeh povolania mladého kňaza z Nemecka, člena radu augustiniánskych kanonikov, je ďalším dôkazom pravdy slov Písma, že Bohu nič nie je nemožné. (porov. Lk 1,37) Jeho meno je Dirk-Henning Egger. Vyrástol v Bavorsku v evanjelickej rodine. Bol síce pokrstený, ale jeho rodičia nepraktizovali vieru, takže v podstate bol skôr ateistom. O Katolíckej cirkvi nevedel síce nič, ale aj …

Sestra Jana sa po trojročnej misijnej skúsenosti vrátila z Mexika a pripravuje sa na zloženie doživotných rehoľných sľubov. Poprosili sme ju, aby nám niečo porozprávala o tejto krajine. Môžeš sa nám predstaviť?Volám sa sestra Jana Smutná a patrím do Kongregácie Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. V čom spočívala tvoja trojročná misia v Mexiku?Keďže som …

Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz. „Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje …

Sestra Veronika Bernadette Grižáková na svojom blogu píše o svojom povolaní, aj o ceste na misie do Argentíny. Radi ju budeme sledovať a držať modlitbami. Moja komunita bola vzdialená od tej, v ktorej som doteraz bývala 1500 km, čo malo trvať asi 22 hodín autobusom. Podotýkam, malo :-). „Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch …

„Čia ste sestra?“ spýtal sa muž. Sestra Blandina Segaleová bola rada, že mala príležitosť predstaviť sa. Kovboj, ktorý sedel vedľa nej v dostavníku, jej naháňal strach. Obavy sa však rozplynuli, keď si uvedomila, že sa nikdy predtým nestretol s rehoľníčkou. „Som sestra všetkých,“ odpovedala. „Dávam svoj život, aby som robila dobro druhým ľuďom.“ Bolo to v roku …