Príhovor pápeža Františka v litovskom Kaunase pri stretnutí s kňazmi, zasvätenými osobami a bohoslovcami 23. septembra 2018 v Katedrále sv. Petra a Pavla.

Konzervatívny denník Postoj v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí spúšťa seriál o reholiach. Najbližšie mesiace vám prinesieme sériu reportáží a rozhovorov o zaujímavých mužských aj ženských reholiach pôsobiacich na Slovensku.

Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku dostali list s pozvaním pridať sa od 1. septembra do 4. októbra 2018 k modlitbe a väčšej starostlivosti o stvorenstvo.

Do začiatku biskupskej synody, ktorú zvolal Svätý Otec František, chýba necelý mesiac. Páter Giacomo Costa, osobitný tajomník synody, poskytol interview na tému synody: Rozpoznať ,kde sú mladí a akí sú mladí.

Vladyka Cyril Vasiľ bol minulú nedeľu 2. októbra 2018 kazateľom na biskupskej vysviacke redemptoristu Mariána Andreja Pacáka v Bazilike Minor v Michalovciach. Prikladáme celý text jeho príhovoru.

V súvislosti s blahorečením ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej, ktoré bude túto nedeľu 9. septembra 2018 vo francúzskom Štrasburgu, prinášame svedectvá sestier Kongregácie Božského Vykupiteľa o aktuálnosti jej charizmy v dnešnej dobe.

Sestra Hermana bola pri tom. Veľmi blízko a pracovne. Ďakujeme, že nám napísala.

Milí zasvätení bratia a sestry, vstupujeme do týždňa, ktorý nás opäť viac ako inokedy pozýva vyjsť a BYŤ PRÍTOMNÝMI – byť tam, kde slovenská Cirkev a aj my zasvätení budeme prežívať niekoľko významných udalostí. Náš pohľad sa upiera na východ Slovenska. Najskôr do Prešova, kde v piatok 31. augusta sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie …

Časopis redemptoristickej rodiny Misionár uverejnil v aktuálnom augustovom čísle (08/2018) rozhovor spolubratov redemptoristov s vladykom – nominantom Mariánom Andrejom Pacákom CSsR. Ďakujeme redakcii za láskavé dovolenie zverejniť ho aj na webe www.zasvatenyzivot.sk.

  Jedno kľudné nedeľné popoludnie. Prechádzka po stavbe a potom jeden mediálny nápad, ktorý mu momentálne vŕta v hlave.