Od 6. do 10. mája 2019 sa v hoteli Ergife v Ríme konalo XXI. plenárne zasadnutie UISG (Unione internazionale superiore generali). Viac než 850 generálnych predstavených z 80 rôznych krajín sa zaoberalo témou Rozsievateľky prorockej nádeje.

Nedokončený vlog od Mnícha s kamerou z natáčania celovečerného hraného filmu Kryštof, čiže o jeho spolupráci s profesionálmi s kamerou.

Čím Boh okúzlil svätého Vincenta a čo svojej duchovnej rodine na základe vlastnej duchovnej skúsenosti čítanej vo viere odovzdal?

Reportáž o misionárkach lásky z bratislavskej Petržalky. Pokračujeme v seriáli o reholiach, ktoré pripravuje Konzervatívny denník Postoj v spolupráci s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

Donovi Štefanovi Turanskému SDB ďakujeme za pripravený preklad oboch príhovorov, ktoré adresoval pápež František minulý týždeň 850 generálnym predstaveným ženských reholí, ktoré boli v Ríme na plenárnom zhromaždení.

Už koncom roka 2017 dostali generálni predstavení list od kardinála Filoniho, ktorým ich pozýva k spolupráci a príprave Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý bude v októbri 2019.

Vyše 800 rehoľných sestier, účastníčok 21. plenárneho zhromaždenia Medzinárodnej únie Generálnych predstavených ženských reholí (UISG) prijal Svätý Otec František na audiencii v piatok 10. mája. V Aule Pavla VI. spontánne odpovedal na ich otázky a odovzdal im svoje pripravené podnety na papieri.

Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 12. mája 2019 Nedeľou Dobrého pastiera. Ponúkame vám preklad litánií povolania, ktoré vyjadrujú mnoho z toho, čím žije zasvätený a po čom túži hľadajúci.

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.

Na Bratislavských Hanusových v piatok 26. apríla 2019 zaznela aj diskusia na tému Vzory a autority na sociálnych sieťach. Mons. Jozef Haľko, Martin Ondruš, Lukáš Híveš a Michal Mária Kukuča OSB.