P. Václav Hypius o generálnej kapitule redemptoristov Kánonická fáza XXV. generálnej kapituly sa uskutočnila v dňoch 31. 10. – 25. 11. 2016 v Thajsku v meste Pattaya. P. Václav Hypius na ňu cestoval spolu s michalovským viceprovinciálom P. Metodom Lukačikom a pražským provinciálom P. Josefom Michalčíkom. Vo Viedni sa k nim pripojili viedensko-mníchovskí kapitulári P. Alfons Jestl …

Naším poslaním je slúžiť Bohu v chudobných, chorých a opustených bratoch a sestrách, čo praktizujeme zvlášť prácou v nemocniciach, domovoch dôchodcov a v domácej opatrovateľskej službe. Snažíme sa do tejto služby dávať svoje srdce – lásku, a tak svojimi postojmi v duchu sv. Františka svedčiť o Božej láske, dobrote a o Božom zmilovaní.

Rád bosých bratov a mníšok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel má bohatú duchovnú tradíciu. Vznikol v 12. storočí na hore Karmel vo Svätej zemi, reformovala ho sv. Terézia od Ježiša (z Avily) v roku 1562.

Naša rehoľná rodina predovšetkým pomáha ľuďom v kresťanskom živote a vo viere.

Benediktíni sú pôvodnými nositeľmi mníšskej tradície na kresťanskom Západe. Ich základným poslaním je modlitba a pokánie v konkrétnom spoločenstve. Vonkajšia činnosť každého kláštora závisí od rôznych faktorov a nie je viazaná na žiadnu špecifickú charizmu.

Nitrianska kalvária je dominanta Nitry. Ako nám prezrádza páter Ján Kušnír, verbista, okolo nej sa koncentrujú mnohé rehoľné domy. Najvyššie sídlia oni. Spoločnosť Božieho Slova – verbisti, ktorých založil sv. Arnold Janssen v roku 1875.