Meno Sr. Bernadety Pánčiovovej sa bude ešte dlho skloňovať a pripomínať medzi chorými a medzi všetkými, ktorí ju poznali. Prinášame vám životopis tejto ženy plnej lásky k Bohu a blížnym.

V komunite sestier vo Vrícku dnes zomrela sestra Bernadeta, rodným menom Aurélia-Štefánia Pánčiová, z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Sr. Bernadeta zomrela vo veku 90 rokov (narodila sa 12. júna 1924 v Mužle pri Štúrove). Pohreb bude v stredu 1. apríla 2015 v Ružomberku. Zádušná sv. omša začne o 13:00 vo farskom kostole …

Karmelitánska rodina a všetci sympatizanti Terézie Avilskej sa 28. marca stretli na sympóziu v Bratislave v deň výročia jej narodenia. Svätá Terézia vedela, čo píše, ale my nevieme, čo čítame, povedal na úvod svojej prednášky P. Juraj Mihály OFM, ktorý predstavil vplyv františkánskej spirituality na život svätej Terézie. Do tajov spirituality svätej sa snažili …

Na sobotu 28. marca pripadlo 500. výročie narodenia sv. Terézie z Avily. Karmelitánske kláštory a konventy na celom svete sa pri tejto príležitosti spojili v modlitbe za pokoj. Do celosvetového podujatia hodinovej modlitby za pokoj, ktorú zorganizovali v dňoch od 26. do 28. marca, sa zapojili aj karmelitánske svetské bratstvá a ďalší veriaci. K …

Prinášame hlavné časti príhovoru Svätého Otca Františka pri stretnutí s kňazmi, diakonmi a zasvätenými osobami Neapolskej diecézy v katedrále Nanebovzatia Panny Márie 21. marca 2015.

V najnovšom „Na 5 minút s nami“ sa vám predstaví sr. Anna McNamara z Kongregácie sestier obetovania Pána (Írske sestry). Sestry z Írska založili škôlku v Spišskom Podhradí, v prostredí, kde sa nachádza veľa Rómov.

O tri mesiace – 27. júna 2015 – začnú redemptoristi na celom svete sláviť Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci. Týmto jubileom si chcú pripomenúť, že pred 150 rokmi (v roku 1866) im dal pápež Pius IX. mandát urobiť Matku ustavičnej pomoci známou po celom svete. Toto výročie sa bude niesť v duchu hesla “Panna …

V dňoch 2. – 5. júla 2015 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční stretnutie zasvätených panien z krajín strednej a východnej Európy. Téma stretnutia: „Povolanie zasvätených panien v súčasnom svete. Samota s Bohom a osamelosť.“ Rád zasvätených panien – Ordo virginum (OV) je starobylý rád existujúci už od čias …

Počul som minule takúto otázku: „Čo je to za chorého Boha, v ktorého vy, kresťania, veríte? Najprv vymyslí prikázania, ktoré nedokážeme nikdy úplne dodržať, a keď, pravdaže, zlyháme, tak sa urazí a chce všetkých poslať do pekla.

V Roku zasväteného života vznikol nový portál pre zasvätené panny a kandidátky. Na adrese http://ordovirginum-sk.webnode.sk/ je možné nájsť základné informácie o charizme zasvätených panien. Portál spustili ešte vo februári, v deň sviatku sv. Jozefa, hlavného patróna zasvätených panien. „Je to viac než len symbolické gesto. Ide o náš osobitný a celkom konkrétny príspevok Cirkvi na …