V rámci jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, Svätý Otec František požehnal dvanásť špeciálne vytvorených ikon počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra 18. mája 2016. Už onedlho dorazia do každého spoločenstva a kostolov redemptoristov po celom svete. Dvanásti pátri vrátane generálneho predstaveného redemptoristov p. Michaela Brehla CSsR (časť generálnej rady, …

Aj po viac ako piatich rokoch vojna zmáča Sýriu v krvi. Napriek tomu saleziáni pokračujú svoje letné aktivity. Letné aktivity saleziánskeho oratória začali v polovici júna. Okolo 800 chlapcov a dievčat sa zúčastnilo udalosti, ktorú organizovala komunita saleziánov s pomocou takmer 85 animátorov a takmer celej saleziánskej rodiny v Aleppe. „Napriek vojne a temnote, …

Prinášame vám tretiu časť z dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý vyšiel 15. októbra 2015 na sviatok sv. Terézie z Avily pod názvom “Kontemplujte”.

23.6.2016 zomrel vo veku 87 rokov André Cantin  jeden z prvých bratov Fraternity Jeruzalem vo Vézelay vo Francúzsku. Pohrebné obrady budú 27 júna 2016 o 11.00 v bazilike sv. Márie Magdalény vo Vézelay. Andre Cantin sa venoval sa mníšskej modlitbe Otcov púšte,  pastorácii rodín a pútnikov. Okrem iných svetových jazykov sa naučil česky aj …

„Buďte poľnou nemocnicou pre opustených ľudí našej doby,“ píše pápež František v liste, ktorý poslal sestre Dorine Tadiellovej, talianskej provinciálnej predstavenej Misijného inštitútu sestier komboniánok. Talianska rehoľníčka a lekárka je autorkou knihy, nazvanej „Matthew Lukwiya. Lekár a mučeník eboly“, ktorá opisuje život svojho afrického kolegu z nemocnice Lacor Hospital v meste Gulu na severe …

Pred veľkou cestou do Jeruzalema nám evanjelista Lukáš opäť pripomína, že Ježiš je väčším prorokom ako tí z najväčších. Eliášov učeník Elizeus sa mohol rozlúčiť so svojou rodinou. Kto však pôjde za Ježišom, nemal by zaváhať ani na chvíľku.

Krakovský arcibiskup – metropolita J.E. Stanislaw kardinál Dziwisz požiadal turínskeho arcibiskupa Mons. Cesare Nisiglia o prítomnosť ostatkov blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho počas stretnutia Svetových dní mládeže v Krakove 2016. Relikvie bl. Pier Giorgia Frassatiho budú počas stretnutia vystavené u dominikánov v Bazilike sv. Trojice v Krakove. Pri tejto príležitosti, Vám s radosťou oznamujeme, že na …

Apoštolská Penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka udelila dňa 17.mája 2016 úplné odpustky veriacim, ktorí sa opravdivým pokáním v duchu zámerov Svätého Roka milosrdenstva zúčastňujú na ľudových misiách a kázňach, ktoré ohlasujú redemptoristi. Celé znenie dekrétu: Apoštolská Penitenciária Prot. N. 385/16/9 Najsvätejší Otče, John Ch. Vargas, generálny prokurátor Kongregácie Najsv. Vykupiteľa, v úctivom synovskom duchu …

Na kráľovskom zámku vo Varšave prevzala dňa 16. júna generálna predstavená Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva matka Petra Kowalczyk cenu katolíckeho združenia Civitas Christiana. Cenu udelili kongregácii za obetavé šírenie posolstva o Božom milosrdenstve a za šírenie úcty k sv. sestre Faustíne Kowalskej. Neužitoční sluhovia sme, povedala pri preberaní ceny generálna predstavená. zdroj: milosrdenstvo.sk; …

Rád cistercitov prísnej observancie prežíva nádherný vzrast v Českej Republike v Opátství Nový Dvůr. Pozrite si niečo z ich života v krátkom dokumente.