Byť zasvätený Pánovi bolo niečo, čomu som na začiatku svojho zasvätenia vôbec nerozumel. Pretože na Orave som sa nikdy s rehoľníkmi nestretol. Stretol som sa s krížovými sestričkami a s dominikánmi. Ale žijúceho muža – rehoľníka som nevidel.

Pri príležitosti 400-tého výročia obnovenia Rádu baziliánov bol vyhlásený Jubilejný rok Baziliánskeho rádu sv. Jozafáta, ktorý potrvá od 12. novembra 2016 do 25. novembra 2017. V kláštornej Kaplnke Krista Kráľa v Trebišove počas archijerejskej svätej liturgie túto nedeľu bol prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorá v mene Svätého Otca Františka vyhlásila tento jubilejný rok. S tým súvisí možnosť získať …

Oratoriáni v Petržalke pripravili na záver Svätého roka milosrdenstva a zároveň na konci cirkevného roka pred slávnosťou Krista Kráľa tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. „Quarantore“), ktorá sa uskutočnila v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 18. – 20. novembra 2016 (od piatka 15. hodiny do nedele 7. hodiny). Nie je celkom jasné, kde, kedy presne …

Dnešný deň, 21. november, je nielen liturgickou spomienkou Obetovania Panny Márie, ale aj Svetovým dňom klauzúrneho života. V tento deň sme pozvaní modliť sa a podporiť klauzúrne a mníšske spoločenstvá. Tento deň je tiež známy aj pod názvom Pro Orantibus („Za tých, čo sa modlia“). Pápež František, ktorý tento deň ustanovil, nám pripomína, že „je vhodnou príležitosťou …

Rajský dvor – určite ste už veľakrát počuli alebo možno aj sami rozprávali druhým o tom, že názov tohto typicky kláštorného priestoru pochádza z toho, že dávni mnísi tam pestovali liečivé bylinky, z ktorých sa pripravovali liečivé krémy a odvary. Rozkvitnuté bylinky pripomínali rajskú záhradu a liečenie viedlo k návratu strateného zdravia, teda viedlo k rajskému stavu dokonalosti. Pekne sa to …

„Skoncovanie obchodu s ľuďmi začína od nás.“ S týmto mottom sa v dňoch 6. – 12. novembra v  Ríme uskutočnilo druhé stretnutie siete RENATE – Európska sieť rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation). Na stretnutí Slovensko zastupovala s. Bohdana Bezáková CJ, s. Anne McNamara PBVM a s. …

Pápež František zaslal v utorok 15. novembra posolstvo účastníkom medzinárodného stretnutia s názvom Objavenie pokoja – výchova k humanizmu založenému na jednote ľudskej rodiny, ktoré sa konalo v parížskom sídle UNESCO. Podujatie pri príležitosti 20. výročia prevzatia ceny za vzdelanie a pokoj Chiarou Lubichovou spoločne pripravili Hnutie fokoláre a UNESCO – organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru. Svätý …

Lk 23, 35b – 43 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! O chvíľu Svätý Otec František zatvorí Svätú bránu a uzavrie sa mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Keď ho otváral, dôraz kládol na svätú spoveď a osobné obrátenie. Mali sme v ňom možnosť zakúsiť mimoriadny čas milosti, ale pochopili sme, čo je …

„Musíme tu byť jeden pre druhého, lebo Boh nám ukázal, že on je tu pre nás.“ (sv. Alžbeta Uhorská)   Bratia františkáni a dobrovoľníci z klubu Hľa, človek pozývajú do každomesačnej potravinovej zbierky pre núdznych. Koná sa každý prvý týždeň mesiaca, kedy môžete pripravené balíčky alebo tašky odkladať pred bočný oltár sv. Františka vo …

  Zápas o nový život, ako o najdôstojnejší zmysel života, vedú ženy v celých dejinách spásy. Babice v Egypte Sefora a Fua (Písmo im dáva mená!), ktoré chránia nový život, dobre vedia, aká je jeho hodnota