#24HoursForTheLord – už dnes a zajtra. Podujatie je odpoveďou na výzvu pápeža Františka. K tomuto podujatiu pozval Cirkev v Roku milosrdenstva a výzvu zopakoval aj 22. marca 2017 počas generálnej audiencie: „Kiež aj tento rok prežívame tento výnimočný milostivý moment pôstneho putovania v mnohých kostoloch, na zakúsenie radostného stretnutia s milosrdenstvom Otca, ktorý všetkých prijíma a …

Blízky vzťah medzi tým, čo je dominikánske, a tým, čo je ľudské, vyjadril deviaty ročník umelecko-duchovného podujatia s názvom Dotyk krásy. Tak ako po iné roky organizátorom bola dominikánska rodina a podujatie sa už tradične uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Okolo stopäťdesiat účastníkov z celého Slovenska, Ukrajiny a Čiech malo rôzne možnosti spoznať viacvýznamovosť témy PREDvstúpenie, v duchu ktorej sa tohtoročný …

Náuka o zmŕtvychvstaní, o vzkriesení tela prinášala vždy veľa otázok i rozdelení. Evanjelium hovorí, že aj Ježišovi súčasníci boli v tejto otázke rozdelení. Saduceji verili v Boha, ale popierali zmŕtvychvstanie (Mk 12, 18; Sk 23,8).

Saleziáni v tomto Pôstnom období ponúkajú text krížovej cesty, ktorá približuje mučeníka Titusa Zemana, ale aj trinásť ďalších príbehov utrpenia z obdobia totalitného režimu. Táto Krížová cesta – s mučeníkmi totality je vhodnou pomocou pre intenzívne prežívanie Pôstneho obdobia. Možno ju nájsť na webstránke tituszeman.sk v sekcii Materiály. Autor Ján Maturkanič SDB hovorí: „Práve doba …

Návrat jezuitov do Iraku dostáva stále konkrétnejšiu podobu. Členovia Spoločnosti Ježišovej museli krajinu opustiť po prevrate v roku 1969, keď sa k moci dostala nacionalistická strana BAAS, podporovaná sunnitmi. Na začiatku januára sa v Bagdade stretli chaldejský patriarcha Louis Raphael Sako a páter Dany Younes, provinciál jezuitov na Blízkom východe. Obidvaja vyjadrili nádej, že jezuiti sa budú môcť …

Už ho poznáte. Mních s kamerou. Na tejto stránke prezentujeme pre vás jeho vlogy, tie čo boli a budú. Dnes ponúkame vlog z bežného dňa, počas ktorého sa mních s kamerou nie celkom bežne (hoci pravidelne) vybral do kaderníctva.

Už po tretíkrát divákov pozývame sledovať reláciu Viera do vrecka, ktorá v marci prinesie na obrazovky tému médií. Čo je úlohou médií? Hovoria nám pravdu? Aké nároky kladieme na žurnalistov? Ako sa môžeme objektívne informovať? Aj na tieto otázky sa pokúsi priniesť odpovede nové vydanie relácie Viera do vrecka, kde sa tentokrát zhovárame s …

Pri pastoračnej návšteve Milánskej arcidiecézy v sobotu 25. marca sa pápež František stretol s kňazmi a zasvätenými osobami, ktorých sa v milánskom Dóme zišlo okolo 4000. Na prianie Svätého Otca malo stretnutie formu dialógu. Prvú otázku položil jeden z kňazov, druhú stály diakon a tretiu rehoľná sestra. Tá sa pápeža opýtala: „Ktoré životné periférie a ktoré oblasti si máme voliť …

Na májové mediálne školenie ON LINE 4 v Žiline ste sa už prihlásili mnohí, no ešte stále máme do deadlinu, ktorý bude o päť dní, päť voľných miest. Nech vám ich nikto „nevyfúkne“. -fc-

Predseda Centra pre ochranu detí Pápežskej Gregorovej univerzity P. Hans Zollner SJ nám v podnetnom rozhovore s Christopherom Lambom predstavuje prácu tohto Centra, s čím sa v jednotlivých kultúrach stretávajú a tiež aj cestu, ktorú si Cirkev prešla a prechádza vzhľadom na ochranu maloletých.