(Lk 2, 22 – 40) V dnešnom evanjeliu vidíme zaujímavé stretnutie tých, ktorí sa zasvätili Bohu, a rodiny, ktorej členom je sám Boh. Aj dnes sa stretávame ako zasvätení s rodinami v priestore našich chrámov. Otázka znie, či moje srdce vidí Ježiša uprostred týchto rodín? Hľadám ho? Sprostredkúvam v modlitbe Božie požehnanie pre rodiny na tomto mieste? Zjavujem Pánovu tvár, …

Aj napriek počiatočnému odporu bude v blízkosti Bratislavy stáť grécky ortodoxný kláštor. Od apríla tohto roku sa u našich juhozápadných susedov skupina neznámych aktivistov šírením falošných správ pokúšala skrížiť plány na vybudovanie prvého rakúskeho kláštora východných kresťanov. O tom, že bude stáť v dedinke Sankt Andrä am Zickensee na území diecézy Eisenstadt v spolkovej krajine Burgenland, len asi 40 …

Švajčiarske mesto Bazilej a jeho okolie zahŕňajúce pohraničie troch krajín Švajčiarska, Nemecka a Francúzska dnes zaplní 15 tisíc mladých zo 45 krajín. Na stretnutí Taizé, ktoré bude po prvý raz na území siahajúcom do troch krajín, ich privíta prior komunity Taizé brat Alois. Do histórie európskych stretnutí Taizé každoročne konaných vo vianočno-novoročnom čase v mestách Európy sa zapíše …

Po prvý krát budeme sláviť 8. januára 2018 liturgickú spomienku blahoslaveného Titusa Zemana, kňaza a mučeníka. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila oficiálne texty na liturgickú spomienku blahoslaveného Titusa Zemana: TITUS-ZEMAN-EUCHARISTIA-komplet (PDF) Vlastné texty Liturgie hodín pre túto spomienku:TITUS-ZEMAN-LITURGIA-HODIN-broz-tlac (PDF) a doplnené sú aj na webstránke breviar.sk a v aplikácii Breviar pre mobilné zariadenia s OS Android – kalendár Liturgie hodín pre …

Čína prijala niektoré modely západného hospodárskeho a politického vývoja, počnúc politikou „otvorených dverí“ z roku 1979, hoci s čínskymi charakteristikami. Odvtedy aj mimovládne organizácie (MVO) rýchlo rástli. Nemajú veľmi dlhú históriu v porovnaní so svojimi kolegami v iných ázijských krajinách. Okrem toho v Číne neexistuje jasná definícia mimovládnych organizácií a hovoríme o nich rôznymi …

Youtuber P. Michal Mária Kukuča pripravil krátky vlog s pozdravom na vianočné sviatky. Stojí za to, si ho pozrieť a vypočuť. Požehnané sviatky všetkým!

Otec biskup Jozef Haľko oslávil narodenie Pána aj so sestrami milosrdnej lásky svätej matky Terézie z Kalkaty v bratislavskej Petržalke. Sestry svojou prijímajúcou láskou prinášajú ľuďom bez domova živého Ježiša. Betlehem – dom misionárok lásky poskytuje možnosť krátkodobého ubytovania pre mužov bez prístrešia, hygienu, ošatenie a jedno teplé jedlo denne. -msk- foto: FB biskup Jozef …

Dohodu o spolupráci členov rehole saleziánov s vatikánskym dikastériom zameraným na komunikáciu a médiá podpísali hlavný predstavený Spoločnosti sv. Františka Saleského páter Ángel Fernández Artime a prefekt Sekretariátu pre komunikáciu Svätej stolice Mons. Dario Edoardo Viganò. Na základe dohody uzavretej na trojročné obdobie bude môcť rehoľa saleziánov pôsobiť na jednotlivých úsekoch Sekretariátu pre komunikáciu „na úrovni komunity s misiou“, …

Počas októbrovej medzinárodnej konferencie organizovanej časopisom Zasvätený život v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku sa účastníci dostali k informáciám o plánovanom akreditovanom školení v oblasti médií. Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na toto vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou, ktoré bude prebiehať v dvoch blokoch počas januárových víkendov (12.– 14. a 26.– 28. január 2018) …