Zasvätené protestantské diakonisy, farárky žijúce v celibáte a rehoľné sestry z rôznych krajín a denominácií. Vedeli ste, že takéto ženy sa už niekoľko rokov stretávajú na ekumenických stretnutiach s názvom Kaire? Na plánované májové Kaire (15. – 20. máj 2019), ktoré bude v Nemecku v Protestantskom centre Kreuzbergbaude, sa dá ešte vždy prihlásiť. Kaire …

Dominikánska rodina na Slovensku pozýva priateľov umenia na podujatie Dotyk krásy 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 24. marca 2019 v Banskej Štiavnici. Ide o kultúrno-duchovné podujatie, ktorého cieľom je prostredníctvom umenia vytvoriť priestor pre dialóg a porozumenie ľudí. Toto stretnutie je otvorené pre každého človeka úprimne hľadajúceho pravdu, dobro a krásu. …

V rubrike Cesty povolania sa podelila sestra Karitas Grobarčíková DKL. Jej služba sa medzičasom zmenila, ale… nám to nevadí a aj tak jej ďakujeme, že žije naplno tam, kde je.

Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka a ResArtis pripravili festival duchovného umenia SVETLO DUŠE VÝCHOD – ZÁPAD. Podujatie sa uskutoční 1. marca 2019 v Kostole Božského Srdca Ježišovho (Jezuiti) v Košiciach. Na Komenského ulici č. 14 bude o 17.00 koncert východnej liturgickej a duchovnej hudby. Predstavia sa dva zbory: Zbor Katedrálneho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a …

Časopis Zasvätený život vychádza dvakrát do roka – vo februári a v septembri. Redakčná rada sa vždy po vyjdení nového čísla stretne, aby zhodnotila aktuálne číslo a naplánovala nasledujúce. Súčasne je to čas teambuildingu pre redaktorov. Víkend v Pruskom od 22. – 24. februára patril práve takémuto pracovnému času. Šéfredaktor Ján Štefanec SVD a päť redaktorov: Štefan Turanský SDB, …

Vyhľadávaný a obľúbený predovšetkým v očiach mladých študentov, s ktorými roky pracoval aj v ružomberskom Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka pri Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Takto možno charakterizovať jezuitu Františka Kovaľa, ktorý pôsobil na KU ako univerzitný kaplán od roku 2012. Jeho ďalším pôsobiskom sa od februára 2019 stali Košice, kde bude vykonávať …

V časopise Zasvätený život (01/2017) bola publikovaná recenzia na film Spotlight od kňaza Košickej arcidiecézy, Rudolfa Smotera. Po stretnutí o ochrane maloletých, ktoré sa konalo vo Vatikáne od 21. – 24. februára 2019, ju ponúkame aj čitateľom nášho webu.

Redemptoristi na celom svete dnes oslavujú 270. výročie schválenia svojej kongregácie Apoštolskou stolicou. V marci 1748, keď boli vhodné podmienky na to, aby sa obrátil na Apoštolskú stolicu kvôli uznaniu inštitútu, náš zakladateľ sv. Alfonz de Liguori (1696 – 1787) napísal list pápežovi so žiadosťou, aby mohol predložiť návrh reguly novej kongregácie. Po kladnej …

Kláštor redemptoristov v Michalovciach bol dejiskom duchovných cvičení pre katechétov. Miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu našli v dňoch 14. – 17. februára 2019. Boli to dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou adoráciou. Duchovne katechétov sprevádzal Metod Lukačik „V súčasnej uponáhľanej dobe je pre každého z nás ťažké zastaviť sa a zahľadieť sa na seba, spoznať …

Sestra Magdaléna Cerovská, slovenská saleziánka pôsobiaca v osade Tale v Albánsku, napísala svedectvo do časopisu Fatima. S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ho publikujeme aj u nás, na Zasvätenom živote: Naša drahá Matka a Kráľovná Pokoja oslovila svojou láskou aj mnohé rehoľné komunity a rodiny žijúce v Albánsku. Albánsko, ako prvý ateistický štát pod ochranou Panny Márie, si zachovalo …