Sr. Anna Maria Parenzan, generálna predstavená Dcér svätého Pavla, píše svojim sestrám krásny list z príležitosti jubilejnej storočnice od založenia Kongregácie. Prinášame vám ho v plnom znení.

Zverejňujeme časť listu Talianskej biskupskej konferencie (CEI) zasväteným v Taliansku. Napísali ho ku Dňu zasväteného života (2.2.2015) a má názov: „Prineste Božie objatie.“

„Prineste objatie Boha“ je názov posolstva CEI – talianskej biskupskej konferencie, na 19. svetový deň zasväteného života. Posolstvo vychádza z Listu pápeža Františka všetkým zasväteným. Komentuje ho v rozhovore sr. Diana Papa, predstavená kláštora klarisiek v Otrante.

Zasvätení majú osobitné povolanie podporovať jednotu, niet však jednoty bez obrátenia, bez modlitby a bez svätosti života. Takto by sa dali zhrnúť hlavné myšlienky Svätého Otca z príhovoru, ktorým sa obrátil v sobotu na účastníkov ekumenického kolokvia rehoľníkov a rehoľníčok.

Prinášame vám príhovor Svätého Otca Františka kňazom, rehoľníkom, bohoslovcom a rodinám v diecéze Palo, oblasti Filipín najviac postihnutej tajfúnom.

Pôsobenie sv. Petra Fouriera je možné pochopiť len v kontexte doby, v ktorej žil. Doba po 30-ročnej vojne, ktorá spôsobila vyvraždenie tretiny obyvateľov Európy, prinášajúca hlad a mor zvyšnej časti ľudí. Hlavnou potravinou boli obilniny. Európa ešte nepoznala zemiaky.

„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán“ (Lk 2,10-11).

Sr. Maria Hanna, predstavená Kongregácie sestier dominikánok sv. Kataríny Sienskej v Iraku, píše o ťažkej situácii ľudí a jej komunity.

Na fotke Don Oreste Benzi, zakladateľ komunity Jána XXIII..

Nemôžeme mať strach meniť štruktúry, ktoré nám bránia vnímať tých, čo čakajú na evanjelium.