Venezuela 18.februára – Za veľkej účasti členov saleziánskej komunity, rodičov a mnohých mladých boli v pondelok 17. februára v meste Valencia vo Venezuele pochovaní dvaja saleziáni, 80-ročný páter Jesús Plaza a 84-ročný Luis Sánchez, ktorí sa počas víkendu stali obeťami lúpežného prepadnutia. Tragická udalosť sa odohrala v saleziánskom kolégiu dona Bosca, kam v noci zo …

Konferencia rehoľných predstavených v Nemecku pripravuje pri príležitosti Roka zasväteného života stretnutie rehoľníkov žijúcich v Nemecku. Uskutoční sa od 14. do 17. mája 2015 v Berlíne. Vychádzajúc z konštitúcie Gaudium et spes jeho témou bude stretnutie sa rehoľníkov so svetom. To má za následok dvojakú dynamiku stretnutia: – Čo sa môžeme my rehoľníci naučiť od sveta? Naše ďakujem …

Budúcnosť jezuitskej misie v Mjanmarsku, bývalej Barme, sa ukazuje cez apoštolát v oblasti vzdelávania. Toto konštatovanie vzišlo z prvého stretnutia jezuitov, pôsobiacich v tejto ázijskej krajine. Na stretnutí, ktoré sa konalo v hlavnom meste Rangúne v uplynulých týždňoch, zúčastnení jezuiti reflektovali skúsenosti, uvažovali nad plánmi jezuitskej misie do budúcnosti, skúmali aktuálne potreby miestnej cirkvi …

„Don Bosco veril mladým aj vtedy, keď to nikto nerobil. Dnes sa stáva to isté, mladí nie sú dôležití. Potrebujeme si však pripomenúť, že mladí nie sú len budúcnosť, ale aj prítomnosť. Preto je dôležité dať im možnosť práce, formácie a rodinu. Predchádzať, mať preventívny prístup znamená vsadiť na potenciál mladých,“ povedal don Pascual …

Zasvätený život v službe novej evanjelizácii bude témou štvrtého sympózia organizovaného Federáciou ázijských biskupských konferencii na rok 2015. Toto podujatie, plánované pravdepodobne v Bangkoku od 20. do 24. júla budúceho roku, zamýšľa zozbierať plody dvoch silných momentov života Cirkvi: generálnej biskupskej synody konanej v roku 2012 na tému Nová evanjelizácia a Roku zasväteného života, ktorým bude rok 2015. …

Bratislava, 8. február 2014 Bratislavský tím pre pastoráciu povolaní zorganizoval 9. ročník akcie Ktosi ťa volá. Mladých čakal zaujímavý program cez presvedčivé svedectvá tých, ktorí už objavili, kto a kde ich zavolal. Za rehoľníkov – misionár redemptorista Rasťo Dluhý , za laikov – moderátor, choreograf, tanečník Paľo Danko, za laikov-misionárov Mário Jančovič, za rodičov …

Vatikán 7. februára 2014 –  Ohlasujme Ježiša Krista kráčajúc cestou pokory, odznelo v piatkovej homílii pápeža Františka v Dome sv. Marty. Dotkol sa mučeníckej smrti Jána Krstiteľa a poukázal  na to, ako on pravý učeník Krista, nasledoval cestu pokory, bez toho, aby si privlastňoval proroctvo. Ján Krstiteľ bol mužom, ktorý žil krátko, mal aj krátky čas na …

Konferencia vyšších rehoľných predstavených v Mexiku pripravuje národný kongres, ktorý sa uskutoční začiatkom mája 2014 v Guadalajare.  Integrita stvorenia je témou, ktorej sa budú venovať na 49. stretnutí a je pokračovaním predchádzajúcich dvoch reflexií o spravodlivosti a mieri.  Mottom stretnutia je: Starostlivosť o stvorenie, dom stretnutia, srdce ľudstva. Zdroj: cirm.national -ms-

Aj napriek daždivému počasiu prišli mnohí veriaci v nedeľu 2. februára na poludňajšiu modlitbu so Svätým Otcom Františkom na Námestie sv. Petra, kde sa im z okna svojej pracovne prihovoril. V príhovore  nadviazal na slová homílie  a  poukázal na dôležitosť zasväteného života ako na dar od Boha pre Boží ľud na ceste. „Drahí bratia a sestry, …

Na sviatok Obetovania Pána, 2. februára pápež František slúžil sv. omšu v Bazilike sv. Petra  za účasti tisícok zasvätených osôb, rehoľníčok, rehoľníkov, členov rozličných inštitútov a spoločenstiev zasväteného života. Cirkev si takto už po 18 krát pripomenula Deň zasväteného života, ktorý zaviedol pápež Ján Pavol II. ako vďakyvzdanie Cirkvi za dary a charizmy, ktorými …