V sobotu 8. marca sa v Ríme začalo medzinárodné stretnutie generálnych ekonómov a generálnych ekonomiek na tému „Spravovanie cirkevných majetkov Inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života v službe človeku a poslaniu v Církvi.“ Účastníkov spominaného stretnutia pozdravil pápež František  písaným posolstvom, v ktorom upozornil na skutočnosť, že rehoľné inštitúti majú spravovať svoj majetok tak, aby nezištne …

Drahí bratia a sestry, v mene všetkých zasvätených na Ukrajine vám ďakujeme za vaše modlitby v tomto nie ľahkom období pre Ukrajinu. Mohli sme cítiť vašu modlitbu, starosť, znepokojenie a solidaritu  s nami, a s naším národom. Bol a je to čas boja za slobodu a pravdu, za dary, ktoré sme dostali od nášho Stvoriteľa. Bol a je to čas špeciálnej milosti evanjelizácie nášho …

V Ríme sa dňa 11. marca 2014 pri kláštore bratov kapucínov bude konať ďalší kurz Evanjelizácia & komunikácia, tentokrát na tému Viera, stretnutie a povolanie: ako robiť  pastoráciu dnes? Ohlasovať evanjelium a „dať hlas tomu, kto ho nemá,“ prináša so sebou nevyjadrené výzvy: na jednej strane rozšírením technológie sa znížili ceny a rozšírila sa možnosť komunikácie; na …

V dňoch 8. až 9. marca 2014 sa v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme uskutoční seminár na tému „Správa materiálnych dobier.“ Stretnutie organizované Kongregáciou pre Inštitúty  zasväteného života a spoločnosti apoštolského života na podnet Svätého Otca, ponúkne možnosť štúdia ako aj reflexie všetkým generálnym ekonómom a ekonómkam. Ekonomika často zohráva  rozhodujúcu úlohu v ľudskej histórii a  tiež v histórii rehoľnej.  Zvlášť …

Saleziáni vstúpili do významnej etapy života kongregácie. V Ríme na Salesiane 3.3.2014 otvorili s 200 saleziánmi z celého sveta a vzácnymi hosťami 27. generálnu kapitulu, na ktorej prebehne aj voľba nového generálneho predstaveného, ktorým bol doteraz don Pasqual Chavez Villaneuva. Prítomní hostia ako kardinál Joao Braz de Aviz, saleziánsky kardináli Bertone, Farina, Rodríguez Maradiaga ed Ezzati, ďalej …

Modliť sa k Bohu za povolania, aby nám poslal kňazov a rehoľné sestry so srdcom len pre neho, oslobodených od modlárstva márnosti, moci a peňazí. Také je pozvanieSvätého Otca, ktoré 3. marca, predniesol veriacim počas svätej omše v Dome sv. Marty. V centre jeho homílie boli myšlienky z Matúšovho evanjelia o bohatom mužovi (Mk …

V Liste „Radujte sa“ je ponúknutý itinerár osobnej a komunitnej reflexie, ktorý ponúka Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pre zasvätených. Jedná sa o list, ktorý bol publikovaný Vatikánskym vydavateľstvom a prezentovaný 26.februára 2014 v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme.Má v úmysle pozvať ku konfrontácii  Evanjelium a  Život vychádzajúc z Magistéria pápeža Františka, ktorý vyzýva zasvätených, aby …

V stredu 26. februára 2014 bol v Ríme predstavený list Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života adresovaný všetkým zasväteným. Pri tejto príležitosti kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, skôr ako pozval k slovu ďalších prednášajúcich, predstavil niektoré z hlavných aktivít plánovaných týmto úradom na rok zasväteného života: …

V Ríme sa v tomto týždni stretáva vyše 300 predstaviteľov katolíckych médií z piatich kontinentov a 80 krajín na Svetovom kongrese katolíckych masmédií SIGNIS. Téma kongresu znie „Médiá pre kultúru pokoja: vizuálna tvorba v spojení s novou generáciou.“ Svätý Otec poslal účastníkom svoje požehnanie a posolstvo, ktoré odovzdal vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin. „Som rád, že sa …

Je mi cťou, že môžem takto otvoriť novú stránku, a tým aj novú etapu časopisu Zasvätený život. Vďaka spolupráci s KVRP, KVPŽR a Renovabis nám bolo umožnené začať našu misiu aj na webe. Od začiatku sme sa usilovali dobre vymedziť náš záujem o témy blízke zasväteným, konkrétne o zasvätených, o ich živote, formácii, spiritualite a aktivitách. Aj pre Bohu …