Obrazok

Svätý Benedikt v svojej reguly a tradícia Cirkvi až do obnovy liturgie hodín II. Vatikánskym koncilom umiestnila Žalm 51 ako prvý v ranných chválach každého dňa. V dnešnej dobe sa tento žalm modlí vždy v piatok, v tradičný deň kajúcnosti, ako prvý v rámci ranných chvál, čím sa naznačuje spätosť s liturgickou tradíciou.  Na bohatstvo Dávidovej kajúcej modlitby sa pozrieme aspoň …

Duchovná cesta hovorí, že všetko sa dá zmeniť. Zmeniť však možno len to, čo prijímame a čo si všímame. Nebezpečenstvo vzniká, ak niekto nie je pripravený hľadieť na pravdu o sebe samom. Potom sa nedá na cestu vlastnej premeny, ale na cestu kompenzácie, ktorá ho povedie do slepej uličky. Sľuby poslušnosti, chudoby a čistoty Tri sľuby – …

Duchovná cesta hovorí, že všetko sa dá zmeniť. Zmeniť však možno len to, čo prijímame a čo si všímame. Nebezpečenstvo vzniká, ak niekto nie je pripravený hľadieť na pravdu o sebe samom. Potom sa nedá na cestu vlastnej premeny, ale na cestu kompenzácie, ktorá ho povedie do slepej uličky. Nie som magister novicov. Môžem hovoriť len …

Je evidentné, že je ťažké zvoliť si slobodne život v zasvätenej čistote. Ešte ťažšie je žiť ho na základe negatívneho alebo nedostatočne pozitívneho pohľadu na seba. Ako môže myslieť alebo obetovať seba samého navždy niekto, kto nezakúsil a nezažil lásku, ktorá vytvára pevný a istý základ pre prijatie vlastného ja? „Presiahnuť“ seba samého vo vzťahu s Bohom a s inými …

Druhé volanie Petra. Scéna sa veľmi podobá scéne z prvého volania. Miesto je to isté: Genezaretské jazero. Okolnosti sú veľmi podobné. Peter a ostatní apoštoli chytajú ryby a počas celej noci nechytili nič. Na svitaní im Ježiš, ktorý stojí na pobreží, káže spustiť siete z pravej strane loďky. Urobia tak a chytia veľké množstvo rýb. …

Dnes budeme uvažovať o tzv. druhom obrátení. Možno ste prekvapení z tohto termínu, pretože keď rozprávame o našej duchovnej púti, obyčajne používame iba slovo obrátenie, bez číslovania. Svoj život delíme na fázu pred obrátením a fázu po obrátení. Má zmysel hovoriť o viacerých obráteniach? Má, a to veľmi dôležitý. Charakteristikou prvého obrátenia je, že človek sa na základe istých podnetov …

Rehoľníčka – benediktínka, zakladateľka kláštora, kazateľka, vizionárka, maliarka, hudobníčka, kozmologička, poetka, dramaturgička, filozofka, radkyňa pápežov a biskupov, rytierov a kráľov, považovaná za prvú nemeckú prírodovedkyňu a lekárku     Keď Benedikt XVI. 7. októbra 2012 otváral na Námestí sv. Petra vo Vatikáne za účasti 25-tisíc veriacich 13. generálne zhromaždenie biskupskej synody o novej evanjelizácii, počas …

            Nebudem to obaľovať do bavlnky a poviem to rovno – mnohí z nás (kňazov, rehoľníkov a ináč „duchovne orientovaných“) sa boja zákona. Veď všetci poznáme ten biblický verš: „On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje“ (2 …

V krátkom texte blahoslavenej Alžbety od Najsv. Trojice,OCD, ktorý vyjadruje rehoľné zasvätenie sa rozprávanie začína obrazom manželstva. Stránky Piesne piesní, ako aj prorokov a mystikov sa často nesú v tomto duchu. Sama Alžbeta nazvala svoju meditáciu: Byť Kristovou nevestou. Sme pravdepodobne v r. 1902, keď Alžbeta žije v očakávaní a v túžbe realizovať túto udalosť, tešiac sa na úplné …

Celé stáročia sa v Cirkvi pripomína povinnosť veriacich zúčastniť sa na svätej omši každú nedeľu a prikázaný sviatok. Menej sa už však hovorí o tom, že mnohí veriaci, ktorí si túto povinnosť plnia, si robia v podstate len akoby čiarku do pomyselného „zošitka“ splnených povinností. Pritom vôbec nevedia, že účasť na svätej omši nie je v prvom rade povinnosťou, …