Každé povolanie prináša so sebou veľa radosti a bolesti. Vyžaduje to rast a dozrievanie v láske k Bohu v našom povolaní. Chceme sa podeliť o 7 tajomstiev bolesti aj v živote zasvätenom Bohu.

Mária zachovávala všetko, slová a udalosti, ktoré nepochopila, vo svojom srdci. Tam našla silu byť verná Bohu a Božiemu plánu.

Aké miesto má žena v živote kňaza, ktorý sa pre nebeské kráľovstvo rozhodol zrieknuť tohto vzťahu? Nebude kňaz bez ženy čudák?

Zasvätenú osobu, ale i každého kresťana by malo charakterizovať niekoľko aspektov, ktoré tvoria akýsi základ duchovného života. Pokračujeme štvrtým aspektom.

Zasvätenú osobu, ale i každého kresťana by malo charakterizovať niekoľko aspektov, ktoré tvoria akýsi základ duchovného života.

Púšťanie žilou bolo veľmi populárne v stredoveku, ale prvé zmienky o ňom pochádzajú už od starých Egypťanov, používali ho Aztékovia, Mayovia alebo Gréci.

Pocit zbytočnosti alebo zbytočná námaha. Vôbec sa nás to netýka, alebo tým žijeme? Začala som sa pýtať rôznych rehoľníčok a rehoľníkov, či majú skúsenosť s pocitom „zbytočný!“

Boh je v Cirkvi prítomný prostredníctvom Ducha ako pôvodcu života spoločenstva a apoštolského života, ktorého poslaním je komunikácia evanjelia, ako prameňa rozmanitosti a záruky jednoty v komunite veriacich, ako prameňa bratského odpustenia a zmierenia, ako energie, ktorá živí poslanie Cirkvi.

Zažil som krásne chvíle s liturgiou hodín, keď modlitba trvala aj vyše pol hodiny. Spev, krátka homília, komentár k niektorým žalmom, ticho… Ale aj dnes sa viem pomodliť ranné chvály či vešpery za päť minút.

K podstate rehoľného života nepochybne patrí život v komunite. Život v komunite však nie je ľahký. Je to preto, lebo komunity sú zložené z ľudí s mnohými talentami, danosťami, tendenciami, osobnosťami, darmi, milosťami i hriechmi.