„Prebuďte svet!“ To je povzbudenie obsiahnuté v liste, ktorý pápež František adresoval svetu zasvätených v predvečer otvorenia Roka zasväteného života, ktorý sa začne v túto nedeľu 30. novembra, v Prvú adventnú nedeľu, a ukončený bude 2. februára 2016, na sviatok Obetovania Pána, ktorý je Dňom zasväteného života. Svätý Otec v liste uvádza ciele, očakávania …

Logo na Rok zasväteného života, ktoré sa bude používať na Slovensku si môžete stiahnuť s názvom logomanuál na http://www.zasvatenyzivot.sk/dokumenty-zz/

„5 minuti con noi“ in Slovacchia L´anno della vita consacrata in Slovacchia scrive la sua storia anche attraverso i brevi film con il titolo „5 minuti con noi“ . Tutti quelli che vogliono scoprire che cosa c´é dietro delle mura dei monasteri, dietro le porte delle case religiose, come vivono quelli che stanno nel mondo …

Medzi záverom 13. kapitoly Markovho evanjelia (text dnešnej nedele) a textom o Ježišovej úzkosti v Getsemanskej záhrade jestvuje veľmi úzka spätosť: predovšetkým obe udalosti sa odohrávajú na Olivovej hore (13, 3; 14, 26) za účasti Petra, Jakuba a Jána. 

Nemôžeme mať strach meniť štruktúry, ktoré nám bránia vnímať tých, čo čakajú na evanjelium.

Opát trapistického Opátstva našej Pani z Koningshoeven Bernard Peeters poslal list všetkým mníšskym komunitám v Holandsku, v ktorom prosí o zapojenie sa do reťazovej modlitby počas celého Roka zasväteného života. Táto iniciatíva má podľa opáta trojaký cieľ: „Poďakovať za minulosť, objať s nádejou budúcnosť, duchovne sa zjednotiť s kláštormi na celom svete.“ Každá komunita …

Slovenské logo pre Rok zasväteného života vychádza z výzvy pápeža Františka „Zobuďte svet“. Výzvy, ktorá aktivizuje k bdeniu so zažatými lampami, k vyjdeniu zo stereotypov zaužívaného spôsobu života, k tomu, „aby sme prijali Boží dnešok a jeho novoty, apeluje na nás, aby sme na základe vernosti, bez strachu a odporu vedeli prijať ‚Božie prekvapenia‘“ (Skúmajte …

Oficiálne logo pre Rok zasväteného života, dielo maliarky Carmely Boccasile, zverejnila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dňa 8.októbra 2014. Logo cez symboly vyjadruje základné hodnoty zasväteného života.

„Mladé víno do nových mechov“ je názov plenárneho zasadnutia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré sa začalo v utorok 25.novembra vo Vatikáne. Stretnutie potrvá do soboty a koná sa v súvislosti so začiatkom Roku zasväteného života, stanoveným na nastávajúcu nedeľu 30. novembra. Ako povedal sekretár kongregácie arcibiskup José Rodriguez Carballo, …

Rok zasväteného života, v ktorom si pripomíname 50. výročie dogmatickej konštitúcie Lumen gentium a dekrétu Perfectae caritatis, sa začne modlitbovým večerom v sobotu 29. novembra o 19.00 v pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore a eucharistickou slávnosťou v nedeľu 30. novembra o 10.00 v Bazilike svätého Petra. Tieto dva modlitbové momenty nesú v sebe veľmi …