Existuje paralela medzi životom s Bohom a životom reštaurátora? O svoje skúsenosti sa podelí sr. Eugénia Poláková z Congregatio Jesu.

Harmónia Modra privítala v piatok 20. februára na víkend 65 sestier zo Slovenska a Čiech na seminári organizovanom Teologicko-spirituálnou komisiou KVPŽR na Slovensku na tému Hodnota povolania a kánonické aspekty sľubov od počiatočnej po permanentnú formáciu. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené a formátorky jednotlivých reholí. Pozvanými hosťami, ktorí seminár viedli, boli P. Marek …

V nedeľu 22. 2. a v pondelok 23. 2. si vo Florencii v kláštore Fraternity Jeruzalem pripomenuli druhé výročie odchodu na večnosť otca Pierre-Marie Delfieuxa – zakladatela mníšskej Fraternity Jeruzalem. Slávnostná svätá omša v nedeľu s miestnym arcibiskupom kardinálom Bettorim  za účasti bratov a sestier z 15 národností  a rôznych komunít v Európe poukázala na dôležitosť svedectva zasväteného života v súčasnosti. Fraternita …

Po roku sa jezuitskí novici opäť zúčastnili kurzu písania ikon. Trlenská vila, ktorá sa nachádza neďaleko dedinky Vlkolínec, sa tak stala ikonopiseckým ateliérom. Kurz sa konal v dňoch od 18. do 29. januára 2015 pod vedením pátra Juraja Dufku SJ a pod technicko-umeleckým dohľadom pani Janky Wágnerovej. S očakávaniami pred kurzom ako aj s jeho samotným …

Kto si, Ježiš? Kedy nám naozaj zjavuješ svoju tvár? Vtedy, keď na vrchu, v samote žiaria tvoje šaty nebeským jasom? Keď sa legendárne postavy Božích mužov Izraela vynárajú z minulosti, aby ti stáli po boku?

„Bol mŕtvy a ožil“ – v duchu tohto motívu obrátenia z Podobenstva o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) sa uskutočnia tradične pôstne pondelkové sväté omše pre mladých o ôsmej hodine večer v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, tzv. „osmičky“. Počas tohtoročného pôstneho obdobia na nich odzneje séria tematických kázni z príležitosti Roku zasväteného života. …

Pri príležitosti Roka zasväteného života, vyhláseného pápežom Františkom, sa zodpovední za pastoráciu povolaní, predstavení a vyšší rehoľní predstavení z rôznych krajín zišli dnes v Ríme na medzinárodnej konferencii o pastorácii povolaní k zasvätenému životu. Iniciatívu, ktorá sa bude konať v sídle inštitútu „Maria Santissima Bambina“ do piatka 27. februára, organizuje Národná konferencia rehoľných povolaní …

V čase 14. – 20. februára 2015 sa konala pracovná a volebná generálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Sestry spoločne nielen prehodnocovali svoju činnosť v uplynulých rokoch, ale zamýšľali sa i nad novými možnosťami a spôsobmi, ktorými by mohli byť nápomocné chudobným dnešnej doby. Hlavnou časťou kapituly bola voľba nového vedenia …

Včera večer v Prešove po adorácii pútnikov Jakubskej cesty predstavili Priatelia Jakubskej cesty a sv. Jakuba a Fraternita Jeruzalem celoslovenskú pôstnu akciu. V roku Zasväteného života je učená pre rodiny, mládež, rehoľníkov, inak obdarených a pútnikov. Pozývajú kresťanov i ľudí dobrého srdca zapojiť sa do duchovnej Svätojakubskej cesty počas 5. pôstnych nedieľ aj prostredníctvom …

Umenie a teológia spolu súvisia, tvrdí jezuita P. Vlasťo Dufka. Porozpráva nám o tom, aký je vzťah medzi hudbou a zasväteným životom.