Farnosť Trenčín, Rehoľa dominikánov a dominikánski priatelia usporiadali v sobotu 17. októbra v Trenčíne spomienkovú slávnosť na počesť pôsobenia rehole dominikánov v tomto meste v rokoch 1939-1949. Slávnosť sa začala o 14.00 hod. svätou omšou v Kostolíku sv. Anny, ktorú celebroval nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek spolu provinciálom dominikánov Reginaldom Slavkovským a trenčianskym dekanom …

V sobotu 17. októbra 2015 sa stretlo v Trnave cca 60 našich sestier, aby prežili regionálny deň s relikviami pátra Teodózia. Program začal  duchovnou prezentáciou naplnenou myšlienkami pátra Teodózia a popretkávanou peknými piesňami. Po prezentácii pokračovali slávením Eucharistie, pri ktorej ich kapucín páter František Alberty  povzbudil k detinstvu a odovzdanosti do Božej náruče podľa …

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ …

Viceprovinciál redemptoristov Bratislavskej viceprovincie, P. Václav Hypius predstavil v nedeľu 18. októbra po svätej omši v kostole Najsvätejšej Trojice v Dlhom Klčove, knihu pátra Jána Janoka “Pán ma viedol.”  Páter Ján Janok, rodák z Dlhého Klčova pred dvoma rokmi prezenoval vo svojej rodnej obci knihu o svojom strýkovi a menovcovi Pátrovi Jánovi Janokovi st. …

Na Slovensku privítajú o tri mesiace relikvie sv. Terézie z Lisieux. Ide o jednu z najobľúbenejších svätých. Jej rodičov, Louisa Martina a Zélie Guérinovej, dnes vyhlásil za svätých pápež František. Je to vôbec prvý manželský pár v dejinách Cirkvi (ak nepočítame mučeníkov), ktorému sa spoločne dostalo tejto pocty. V Ríme, kde sa slávnosť konala …

V predvečer diakonskej vysviacky dňa 9. októbra 2015 prijali rehoľné rúcho dvaja novici Spoločnosti Božieho Slova: Lukáš Hanusek a Dávid Valachovič. Počas modlitby vešpier v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave im provinciál SVD, P. Ján Štefanec, odovzdal rehoľné rúcha. Rehoľné rúcho je znak zasvätenia sa Bohu a líši sa od civilného obleku, aby vyjadrovalo jasný …

Sestry saleziánky otvorili v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku novú prítomnosť. Na pozvanie apoštolského prefekta Mons. Vladimíra Feketeho SDB odpovedala slovenská provincia sestier saleziánok vyslaním dvoch sestier zo Slovenska sr. Slávky Butkovej FMA a sr. Andrey Mladošovej FMA. Sestry prišli do Baku v septembri a mali tak možnosť byť prítomné na oslavách 15. výročia …

Ako bojovať proti hladu? Potrebujete nejaký malý recept? Sr. Judita Cáková z Kongregácie Dcér Kresťanskej Lásky nám pomôže pochopiť, že aj u nás sa proti hladu dá bojovať cez malé jednoduché projekty

V Lendaku sa dňa 26.septembra 2015 konalo stretnutie rodákov – kňazov a rehoľných sestier. Ak si správne pamätám, z tejto dedinky pod Tatrami, pochádza 16 kňazov a 47 rehoľných sestier. Z toho jeden kňaz a osem sestier je už vo večnosti. Do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sme vstúpili 3 dievčatá, teraz už sestry …

V dňoch 8. až 10. októbra sa zišli zástupcovia všetkých zložiek saleziánskej rodiny pôsobiacich na Slovensku na Dňoch saleziánskej spirituality v Poprade. Stretnutie sa začalo vo štvrtok podvečer svätou omšou, na ktorej si prítomní vyprosovali požehnanie a sprevádzanie Duchom Svätým počas celého podujatia. Po oboznámení sa s programom nasledoval kvíz pod vedením Jána Mihálika, …