V dobe, keď tvárou v tvár ťažkostiam môže prísť„pokušenie izolovať sa vo svojich pohodlných a bezpečných ambíciách“, je potrebné „konať“, „byť“ vo svete ako „meniaca sa prítomnosť v evanjeliovom zmysle“. Toto je poslanie, ktoré adresoval pápež František účastníkom sympózia, ktoré prebiehalo v dňoch 28. a 29. októbra v Ríme na Patristickom inštitúte Augustinianum na tému „Inak a medzi. Sekulárne inštitúty: príbehy nadšenia pre Boha a pre …

Možno trochu obmedzeným spôsobom sa datuje začiatok Reformy verejným vystavením 95 téz o odpustkoch, ktoré Martin Luther urobil vo Wittenbergu 31. októbra 1517.

Kniha Marka Ivana Rupnika SJ Pri stole v Betánii, ktorá vychádza v slovenčine, je ďalším pokračovaním jeho exegézy Božieho slova. Príbeh Hľadám svojich bratov o Jozefovi a jeho bratoch vystriedajú iné udalosti a stretnutia. Nový príbeh sa odohráva v Betánii pri stole s Ježišovými priateľmi. V knihe autor uvádza: „Priateľstvo je najsilnejším a najautentickejším svedectvom tých, ktorí sú spasení. Preto nemá predurčené formy, …

Trojdňová medzinárodná konferencia (Re)thinking Europe o príspevku kresťanov k budúcnosti Európy sa uzavrela v Ríme v nedeľu 29. októbra svätou omšou v Bazilike sv. Petra. Nedeľnej liturgii predsedal kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova a Freisingu, ktorý je prezidentom Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE). Na podujatí COMECE organizovanom v spolupráci s Vatikánom sa zúčastnili aj viacerí politickí, cirkevní a občianski predstavitelia Slovenska. …

Nové komunity v Katolíckej cirkvi, evanjelizácia a misijná činnosť. O týchto témach sa v stredu 25. októbra diskutovalo v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne. Práve nové komunity mnohých ľudí priťahujú k Cirkvi. Na druhej strane ich pôsobenie vyvoláva viaceré otázky. Cieľom Konferencie biskupov Slovenska je o tejto téme otvorene diskutovať. Kolokvium nadviazalo na vlaňajšie …

Dominikáni zorganizovali tento týždeň prvú ďakovnú púť do Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Ďakovali za pričlenenie troch slovenských chrámov k tejto pápežskej bazilike. Ďakovnú púť dominikánskej rodiny z Bratislavy a Košíc sprevádzal rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik a viacerí dominikáni – P. Konštanc Adam, P. Chryzostom Kryštof, P. Matúš Kušnír a ďalší. Vyše 40 účastníkov tejto …

V Motyčkách sa konal v dňoch 22. – 24. októbra misijný kongres redemptoristov. Za účasti viacerých misionárov jednotiek Bratislava – Praha a Michalovce sa redemptoristi latinského aj byzantského obradu spolu s laikmi – partnermi v misii zo spoločenstiev Rieka Života, Shekinah a Calvary – stretli na hodnotení, zdieľaní a plánovaní svojej misijnej práce. Prítomní boli …

Toto evanjelium mi v prvých veršoch pripadá veľmi humorné. Farizeji sa dopočuli, ako to dopadlo so saducejmi, no predsa nabrali odvahu a išli Ježiša ešte raz vyskúšať, pokúšať. Vyzerá to ako zle naplánované skúšanie v škole. Nech sa žiak naučí ako len chce, aj tak ho učiteľ presvedčí o tom, že nič nevie. Farizeji …

Vďaka náhodne natočenému videu sa z poľskej sestry Leopoldy stala hviezda internetu. Na videu vidno, ako sa rúti na bicykli a pri predbiehaní to jeden šofér nakrútil a následne zavesil na internet. Sestra sa na tomto videu zabáva. A s ňou všetci, čo ho videli. O technike svojej jazdy sa vyjadrila: „Vo vede a technike som nikdy nevynikala, len …

V nedeľu 22. októbra 2017 navštívil benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V rámci svojej návštevy kláštora slávil spolu s mníchmi kláštora a veľkým množstvom hostí pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ordinoval brata Igora Hajasa OSB za diakona. Ako na svojom portáli informovali bratia …