V nedeľu 2. februára, na Slávnosť obetovania Pána, bude Cirkev sláviť 24. svetový deň zasväteného života. Pápež František bude celebrovať osobitnú svätú omšu za účasti zasvätených osôb v predvečer sviatku, v sobotu 1. februára o 17. hodine. V Bazilike sv. Petra s ním budú za dar svojho povolania spoločne ďakovať rehoľníci a rehoľníčky, zasvätené panny, členovia …

1. čítanie: Mal 3,1-4 Spis proroka Malachiáša (5. stor. pred Kr.) uzatvára zbierku tzv. malých prorokov, teda relatívne kratších dvanástich prorockých spisov, ktoré sú v hebrejskom origináli uvedené na jednom zvitku. Meno Malachiáš značí doslova „môj posol“, výraz, ktorý sa objavuje na začiatku kap. 3: „Hľa, ja posielam svojho anjela [doslova môjho posla], aby mi …

O tom, ako saleziáni počas holokaustu v Ríme zachránili pod strechou kolégia 70 židovských chlapcov, rozpráva nový dokumentárno-hraný film s názvom „Štít pre druhého“ (Lo scudo dell´altro). Účinkujú v ňom súčasní študenti a pedagógovia katolíckej strednej školy Pia XI., v ktorej od septembra 1943 do júna 1944 dvaja saleziáni – riaditeľ a ekonóm – …

Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Deň zasväteného života. V tento deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Pri tejto príležitosti prinášame zoznam viacerých slávení, ktoré sa v daný deň (alebo skôr) uskutočnia. BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA: Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský …

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor …

Vyšlo nové číslo Katolíckych novín (5). Prinášame výber z anotácie, ktorú spracovala redaktorka Zuzana Artimová. Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo Cirkev v svojom spoločenstve potrebuje ľudí, ktorí sa podľa vzoru Krista snažia žiť v chudobe, čistote a poslušnosti. Ich svedectvo má v živote Cirkvi nezastupiteľné miesto. V reportáži približujú prácu ľudí z Domova svätého Jána z Boha v Bratislave. …

Tento týden se na Velehradě setkalo skoro 60 řeholníků, kněží a laiků, aby spolu hovořili o pastoraci povolání v současném světě. Setkání zaštítil pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul. Ze Slovenska navštívil konferenci biskup žilinské diecéze Tomáš Galis. Účastníkům konference byly mimo jiného prezentovány výsledky dotazníku, na který odpovědělo přes 250 mladých lidí hledajících svoji životní …

Mladí, vzdelaní a zapájajúci sa do činnosti Cirkvi – taký portrét rehoľníčok a rehoľníkov v Spojených štátoch amerických podáva nový prieskum, spracovaný Centrom pre aplikovaný sociologický výskum pri Georgetownskej univerzite. Výskum si objednal Výbor pre klérus, zasvätený život a povolania pri Biskupskej konferencii USA. Vo vzorke boli zasvätené ženy a muži, ktorí zložili sľuby …

Pred Svetovými dňami mládeže (SDM) v Lisabone, ktoré budú v roku 2022, sa uskutoční na Slovensku Národné stretnutie mládeže (NSM) 2021. Stretnutia mladých v menších rozmeroch sa každý rok v rôznych mesiacoch konajú v jednotlivých diecézach, ktoré navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne bola výzva sv. Jána Pavla II., aby sa mladí stretli so …

Mesačná príloha vatikánskeho denníka l’Osservatore Romano z 26. januára 2020 – Donne Chiesa Mondo sa venuje viacerým témam. Ba nevyhýba sa ani tým pálčivým. Niektoré slovenské médiá o tejto záležitosti priniesli značne skreslenú správu. Po tieto dni uverejníme aj interview, ktoré denníku poskytol kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti …