Podnikatelia jej dali nové meno a volajú ju ‚sestra Práca na bicykli‘. Je vedúcou odborného formačného strediska v talianskom meste Vittorio Veneto. Ona sama hovorí: „Povedzme, že moje povolanie sa líši od iných povolaní.“

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného života, a to tak, aby bol schopný na tieto premeny reagovať ľudsky a duchovne …

Sme svedkami Vykupiteľa. Tri slová, ktoré vystihujú redemptoristu. Nie každému čitateľovi stačia len tieto tri a chce viac. V rozhovore pre časopis Zasvätený život toho podstatne viac povedal sestre Monike Skalovej generálny predstavený redemptoristov, Michael Brehl.

„Ecclesiae Sponsae Imago“, prvá inštrukcia o zasvätených pannách vydaná Svätou stolicou, ktorá vyšla v týchto dňoch vo Vatikáne, prehlbuje a rozvíja túto špeciálnu formu zasväteného života určenú ženám a nadväzuje na Obrad zasvätenia panien z roku 1970. Inštrukcia chce ponúknuť usmernenia a podporu biskupom, zasväteným pannám a tým, ktoré sú vo formácii. V dnešnej celkom novej situácii chce dať …

Dovolenkový Mních s kamerou nezaháľal a točil. O čase a cykloch v liturgii.

Americký denník zverejnil list uruguajského misionára v Angole, ktorý u čitateľov vyvolal mimoriadne pozitívnu odozvu.

Mesiac jún, nazývaný mesiacom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, je zároveň aj mesiacom venovaným kňazom, nakoľko môžeme byť svedkami mnohých diakonských a kňazských svätení.

Aké je pozadie mágie a prečo jej ľudia veria? Ako sa proti nej chrániť a čo robiť, ak sme ju v minulosti praktizovali? Pozvanie do relácie prijali taliansky exorcista Gianni Sini, morálny teológ Ján Viglaš a exorcista Košickej arcidiecézy Imrich Degro.

Brat Tomáš Becket OFM, vlastným menom Martin Pila. Narodil sa 25. 11. 1974 v Michalovciach. Od svojich šiestich rokov až po vstup do kláštora žil v dedinke Petrovce nad Laborcom. Do postulátu u františkánov v Trstenej nad Oravou vstúpil hneď po skončení učňovky. Dočasné sľuby zložil 29. 8. 1994 a slávnostné sľuby v Trnave 2. …

Keď som vo februári 2016 položil nohu na japonskú pôdu, nebolo to po prvýkrát.