Možno sa nám pri čítaní dnešného Božieho slova bude zdať, že počúvame disciplinárne nariadenia. Bratské napomínanie je náročná téma pre všetkých.

Poznáte to: vyskytne sa problém s X. Ako zareagovať? Najlepšie: v duchu evanjelia. Matúš o tom čosi píše v stati nazývanej „o bratskom napomenutí“.

Naposledy sme sa tešili z mimoriadneho svetla, ktoré Otec udelil Petrovi, keď v Ježišovi spoznal Mesiáša. A dnes také „fó-pa“! Ako si vysvetliť, že Peter vzápätí po Ježišovom ocenení zareagoval tak od veci?

Na mieste, kde sa udiala udalosť z nedeľného evanjelia, ešte i dnes vidno zvyšky pohanských chrámov z 3. storočia pred Kristom. Boli vytesané do mohutnej skaly nad jedným z prameňov Jordánu.

Na rozdiel od učeníkov, ktorí prednedávnom videli v Ježišovi mátohu, pohanská žena ho trikrát nazýva Pánom a veľmi presne Dávidovým synom.

Pred týždňom sme boli svedkami, ako sa Ježiš nechal z modlitby v ústraní vyrušiť súcitom k zástupu ľudí. Po ich kompletnom nasýtení sa vracia späť do samoty, na čo Matúš upozorňuje dvakrát. Je zrejmé, že samota bola pre Ježiša dôležitá.

Nezvykneme uvažovať nad tým, ako sa asi Ježiš cítil, keď sa dozvedel o Jánovej smrti. Evanjelium nám poskytuje veľavravný fakt, že sa po tejto správe utiahol do samoty.

Odborníkom na nebeské kráľovstvo a jeho členskú základňu je evanjelista Matúš. V podobenstvách o poklade i perle vyjadruje Ježišov podstatný pohľad na učeníkov: v očiach sveta sú blázni – dávajú všetko za niečo, čo svet nevidí a čomu nerozumie.

V podobenstve „o nočnom rozsievačovi“ do pripravenej pôdy rozsieva nepriateľ. Najradšej do dobrej, tej druhej – vlastnú totiž nemá. Rozsieva pokútne, potme. Taktikou zla býva oveľa častejšie infiltrácia než otvorený útok. Možno sme aj trochu sklamaní, že služobníci kúkoľ nemohli vytrhať. Podľa Ježišových slov však vidíme celkom konkrétne, že Boh má situáciu pod kontrolou. Nepotrebuje …

Pri roľníckom podobenstve o rozsievačovi je pozornosť zameraná na kľúčový vzťah medzi rozsievačom a pôdou. Akoby boli prostredníctvom semena vo vzájomnom dialógu. Slnko, vlaha, prípravné oranie či zaorávanie sú ponechané bokom.