5.  nedeľa v období cez rok (Mt 5,13-16) Výroky o soli a svetle tejto nedele nadväzujú bezprostredne na blahoslavenstvá. Adresátmi blahoslavenstiev boli ľudia rôznymi spôsobmi troskotajúci. Takí, ktorí sa všelijako trápia, s ktorými nikto nepočíta, ľudia ktorých sa nik nezastane a sú vonkoncom bez vplyvu. A napriek tomu ich tento svet potrebuje ako svetlo a soľ! Už na začiatku Biblie …

Nedeľa 2.február 2014 V čase náboženskej krízy a neporiadkov pri bohoslužbách prorok Malachiáš presvedčivo  sľubuje Izraelu nový začiatok. Do chrámu, kde prebýval Najvyšší a kam smerovali všetky nádeje vyvoleného ľudu má prísť viditeľne a hmatateľne Pán ako Vládca. Na veľké stretnutia s Pánom sa už od čias Mojžiša mal ľud posvätiť sexuálnou zdržanlivosťou a vypraním svojich šiat. Prorok však …