Veta „Ja som cesta, pravda a život“ patrí medzi najznámejšie a zároveň najparadoxnejšie Ježišove výroky. Hĺbka tohto paradoxu viac zarezonuje, ak si uvedomíme, že Ježiš tieto slová predniesol večer pred svojou smrťou, pri poslednej večeri.

Podobenstvo o svadobnej hostine vyvoláva množstvo otázok. Žeby všetci pozvaní odmietli pozvanie na svadobnú hostinu, najmä ak sa dá zadarmo dobre najesť a pozabávať…? Mali by všetci odvahu odmietnuť kráľovo pozvanie? Veď je to urážka jeho majestátu!

Jedným z najznámejších starozákonných príbehov je príbeh o Dávidovom hriechu s Betsabe a odstránení jej manžela Uriáša. Vtedy príde za Dávidom prorok Nátan a rozpráva mu podobenstvo o boháčovi, ktorý mal množstvo oviec, a chudákovi, ktorý mal len jedinú milovanú ovečku, o ktorú ho obral onen boháč. Dávid sa nechal vtiahnuť do deja príbehu. Ozval …

Podobenstvo o dvoch synoch je vybudované na protiklade medzi oboma synmi. V konečnom dôsledku ich však odlišuje jedna podstatná vec: ľútosť. Prvý prehodnotil svoj postoj a oľutoval svoju odpoveď. Nezostáva však nečinne len pri ľútosti, koná.

Nenápadným, ale dôležitým, motívom podobenstva o štedrom majiteľovi vinice je zrak. Zakaždým, keď majiteľ vinice príde na námestie, zbadá niekoho, koho by najal.

V jednoduchosti je krása. Kríž, napriek utrpeniu a ukrutnosti, ktoré sú s ním spojené, je celkom jednoduché a krásne znamenie. V podstate sú to dve navzájom kolmé čiary. Vertikála a horizontála.

Možno sa nám pri čítaní dnešného Božieho slova bude zdať, že počúvame disciplinárne nariadenia. Bratské napomínanie je náročná téma pre všetkých.

Poznáte to: vyskytne sa problém s X. Ako zareagovať? Najlepšie: v duchu evanjelia. Matúš o tom čosi píše v stati nazývanej „o bratskom napomenutí“.

Naposledy sme sa tešili z mimoriadneho svetla, ktoré Otec udelil Petrovi, keď v Ježišovi spoznal Mesiáša. A dnes také „fó-pa“! Ako si vysvetliť, že Peter vzápätí po Ježišovom ocenení zareagoval tak od veci?

Na mieste, kde sa udiala udalosť z nedeľného evanjelia, ešte i dnes vidno zvyšky pohanských chrámov z 3. storočia pred Kristom. Boli vytesané do mohutnej skaly nad jedným z prameňov Jordánu.