Podobne ako v spoločenskom, tak aj v cirkevnom živote existujú obdobia, keď sa mnohé veci menia. A tak ako v spoločnosti, tak aj v Cirkvi sú ľudia, ktorí dokážu predstihnúť čas, aj keď za svoju intuíciu a vernosť mnohokrát zaplatia vo svojom živote. Jednou z takýchto osobností je aj Madeleine Delbrêl, ktorá dokázala v úplnej jednoduchosti a bez veľkých gest nehľadať iné než …

Fraternita Verbum Dei bola založená kňazom Jaime Bonetom na Malorke v Španielsku v roku 1963. Je to inštitút zasväteného života pozostávajúci z troch vetiev: misionárky, misionári a misionárske manželské páry. Venuje sa evanjelizácii prostredníctvom modlitby a služby slova.

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (známy v skratke VDB: Volontarie di Don Bosco) združuje zasvätené ženy, zamestnané v bežných povolaniach uprostred tohto sveta.

Zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretli uplynulú sobotu (24. septembra) na pravidelnom stretnutí v Žiline. Úvodné duchovné slovo vychádzalo z duchovných cvičení o Božom milosrdenstve a prinieslo inšpirácie ako sa viac podobať milosrdnému Otcovi v súčasnom svete. Následne sa účastníci stretnutia podelili so skúsenosťami ako prežívajú Svätý rok milosrdenstva vo svojich inštitútoch. V dňoch 21. – 26. …

Predstavujeme ďalší zo sekulárnych inštitútov, ktorého členovia žijú a šíria Kristovo evanjelium prostredníctvom karmelitánskej spirituality.

Prinášame vám list, poslaný v mene Svätého Otca Františka, Nadège Védie, predsedníčke výkonnej rady Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov.

„Vaším povolaním je zostávať vo svete a brať na seba všetky jeho bremená a túžby. Robíte tak svojím ľudským pohľadom, ktorý sa stále viac zhoduje s Božím; z neho pramení originálna, osobitná zaangažovanosť spočívajúca vo vedomí, že Boh píše svoje dejiny spásy cez udalosti našich dejín.“ (Benedikt XVI. členom sekulárnych inštitútov) Chcete sa viac dozvedieť …

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi je ženským sekulárnym inštitútom diecézneho práva, ktorého zakladateľom je Boží služobník, kňaz prof. František Blachnický (1921 – 1987).

Spoločenstvo Fatima bolo založené na Slovensku v roku 1974, ale jeho duchovné a myšlienkové počiatky siahajú do skoršieho obdobia, keď boli u nás mnohí veriaci prenasledovaní a zatváraní za svoju vieru.

Ako členka sekulárneho inštitútu by som rada stručne charakterizovala pomerne novú a menej známu formu zasväteného života a, samozrejme, predstavila Spoločnosť sv. Uršule, do ktorej patrím.