Predstavujeme ďalší zo sekulárnych inštitútov, ktorého členovia žijú a šíria Kristovo evanjelium prostredníctvom karmelitánskej spirituality.

Prinášame vám list, poslaný v mene Svätého Otca Františka, Nadège Védie, predsedníčke výkonnej rady Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov.

„Vaším povolaním je zostávať vo svete a brať na seba všetky jeho bremená a túžby. Robíte tak svojím ľudským pohľadom, ktorý sa stále viac zhoduje s Božím; z neho pramení originálna, osobitná zaangažovanosť spočívajúca vo vedomí, že Boh píše svoje dejiny spásy cez udalosti našich dejín.“ (Benedikt XVI. členom sekulárnych inštitútov) Chcete sa viac dozvedieť …

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi je ženským sekulárnym inštitútom diecézneho práva, ktorého zakladateľom je Boží služobník, kňaz prof. František Blachnický (1921 – 1987).

Spoločenstvo Fatima bolo založené na Slovensku v roku 1974, ale jeho duchovné a myšlienkové počiatky siahajú do skoršieho obdobia, keď boli u nás mnohí veriaci prenasledovaní a zatváraní za svoju vieru.

Ako členka sekulárneho inštitútu by som rada stručne charakterizovala pomerne novú a menej známu formu zasväteného života a, samozrejme, predstavila Spoločnosť sv. Uršule, do ktorej patrím.