Na Olivovej hore v Bazilike národov sa dňa 26. 5. 2014 stretol Svätý Otec s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a seminaristami. Vo svojom príhovore začal Getsemanskou záhradou, kde „nasledovanie Ježiša sa stalo ťažkým a neistým; prevažovala pochybnosť, únava, hrôza. V začínajúcom Ježišovom utrpení učeníci zakúsili rôzne postoje vo vzťahu k Učiteľovi: blízkosť, vzdialenie sa, neistotu“. „Priateľstvo medzi nami a Ježišom, jeho …

Komboniáni v Čade majú 14 neoprofesov – kanditátov na kňazstvo (6 z Toga, Ghany a Beninu, 5 z Konga a 3 z Čadu). Prvé rehoľné sľuby zložili dňa 11. mája 2014 v meste Sarh v Čade. Eucharistii predsedal predstavený delegatúry Čadu P. Pietro Ciucciulla. Ich formácia bude ďalej pokračovať v medzinárodnom študentáte. Momentálne v Čade pôsobí 30 misionárov (2 biskupi, 25 kňazov a 3 …

Konferencia vyšších rehoľných predstavených Mexika pripravuje cez leto trojtýždňový kurz „Cesta na vrchol“ pre rehoľníkov a rehoľníčky vo veku od 55 do 70 rokov. Bude to priestor stretnutia a podelenia sa s rôznou skúsenosťou, ktorú si každý človek nesie v živote s Bohom, podelenie sa o poznanie, ktoré priniesol život v komunite a v …

Br. Robert Schieler je novým generálnym predstaveným Školských bratov. Bol zvolený 21. mája na 45. generálnej kapitule, ktorá prebieha v Ríme.  Br. Schieler sa narodil v roku 1950 vo Filadelfii v USA. Doživotné sľuby zložil v roku 1979. V prvých rokoch svojho rehoľného pôsobenia pôsobil ako profesor v USA a 13 rokov pôsobil  ako misionár na Filipínach.  Bol pomocným vizitátorom Baltimoru od …

V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili kampaň zameranú na Majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii v roku 2014 s názvom: „Hraj v prospech života. Odsúď obchodovanie s ľuďmi.“ Kampaň organizuje Talitha Kum – Medzinárodná sieť inštitútov zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi. Na tlačovej konferencii okrem členov Talitha Kum vystúpil aj prefekt Kongregácie pre …

Spoločnosť Ježišova sa v roku 2016 zíde na generálnej kongregácii, zameranej na voľbu nového generálneho predstaveného. Oznámil to dnes v liste adresovanom celej Spoločnosti Ježišovej generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ. Generál jezuitov v liste objasňuje svoje rozhodnutie takto: „Viac rokov prešlo od môjho zvolenia za generálneho predstaveného Spoločnosti a nedávno som dosiahol vek …

Na spomienku Panny Márie Fatimskej, dňa 13. mája 2014 sa konalo v provinciálnom dome v Bratislave uvedenie P. Jaroslava Jašša, CM do úradu vizitátora Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Nový vizitátor vystriedal vo funkcii P. Jozefa Nogu, CM (2008-2014). Po homílii sa slávnostne prečítal potvrdzujúci dekrét od generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti P. Gregoryho …

Svätý Otec František sa 12. mája napoludnie stretol v Aule Pavla VI. s rektormi a študentmi Pápežských kolégií a konviktov so sídlom v Ríme. Seminarista Tomáš z Číny, študent z rímskeho Kolégia Urbanianum, prosil Svätého Otca o radu, ako urobiť z komunity miesto ľudského rastu a dozrievania v kňazskej láske. Pápež František mu dal …

V nedeľu 11. mája, ktorá sa slávi ako Nedeľa Dobrého pastiera, prevzal službu provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher SJ. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo pri svätej omši o 11. hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Páter Rudolf Uher bol do tejto služby menovaný 19. decembra 2013 generálnym predstaveným Spoločnosti …

Zasvätený život a radosť z evanjelia je témou 2. stretnutia zasväteného života, ktorý organizuje Neapolská arcidiecéza od  17. do 22. mája. Organizátori tohto druhého ročníka povedali: „Týmto stretnutím chceme podporiť hodnotu  zasväteného života a rozšíriť jeho poznanie v našej arcidiecéze. Chceme dať poznať množstvo prejavov chariziem, poslania, pravého bohatstva bytia  a pôsobenia: od kontemplatívneho života, ktorý vo …