Malomocenstvo bola najhoršou chorobou starovekého sveta, lebo nebolo liečiteľné, človek zomieral pomaly, 10-20 rokov, postupne odhnívajúc zaživa, jeho vlastné telo sa stalo smrteľným nebezpečenstvom pre jeho blížnych, on osobne sa stal nákazou.

Malé dievčatko sa pred škôlkou lúčilo so svojou mamou. Mama, aby sa dostala k autu, musela prejsť cez cestu. Ako tak vkročí na cestu, dcérka jej kričí: „Mami, chyť sa za ruku!“… Ku komu sa modlí Boh?

Ako part time učiteľ si veľmi dobre uvedomujem a som veľmi často konfrontovaný s realitou slov. Viem dobre, že svojich žiakov nedokážem nič naučiť, len ponúknuť im informácie a dúfať, nútiť ich, volať ich na zodpovednosť a niekedy sa im dokonca vyhrážať, aby sa ich naučili sami. Slová sú nástrojom, len keď mi ten …

Už ste sa zamýšľali nad tým, prečo sa Galilejské jazero v evanjeliách (okrem Lukášovho) nazýva Galilejským morom? Niektorí biblisti sa nazdávajú, že je to alúzia na Červené more a na východ Božieho ľudu z Egypta, ktorý vtedy vyšiel z krajiny pohanov do zasľúbenej krajiny. Obdobne, ale v opačnom smere, sa to deje v evanjeliách: vychádza …

Človek je tvor hľadajúci. Začína sa to možno hľadaním potravy. Už dieťa hľadá matkin prsník. Toto hľadanie máme spoločné so všetkými živočíchmi, ale človek ide ďalej: hľadá pokoj, inokedy rozptýlenie, zábavu, senzácie… Ale zisťuje, že ani to ho nenapĺňa, tak hľadá ďalej: pochopenie, lásku, zmysel… Ježiš dobre vedel, že človek je tvor hľadajúci. Keď …

Kedysi dávno – v štvrtom storočí žil muž, ktorý podobne ako Kristus zomrel v 33. roku svojho života. Volal sa Julián. Malého Claudia Flavia Juliana riadne pokrstili, ako sa patrilo na budúceho kresťanského cisára. Dostal prísnu kresťanskú výchovu, ale keď sa v roku 361 stal cisárom, nechal sa vykúpať v býčej krvi (nemyslí sa tým chýrna značka …

Prológ Jánovho evanjelia je prepracovaný text, ktorý smeruje od nadčasovej večnosti do prózy všedného dňa (Jn 1, 19n), keď sa na scéne už tretí raz objaví Ján Krstiteľ (prvý raz vo veršoch 6 – 8, druhý vo verši 15) a začne sa odvíjať obdivuhodná dráma – Dráma Božieho Slova, ktoré sa stalo telom a …

Niektoré plnofarebné obrázky často až príliš idealizujú život Svätej rodiny. Najmä tie s anjelmi, ktorí sa starajú o domácnosť: jeden nesie drevo do pece, druhý prikuruje, tretí varí, štvrtý hobľuje klát dreva miesto svätého Jozefa, ktorému nezostáva nič iné, než držať v rukách ľalie a zasnene sa dívať na vtáčiky na odkvapovej rúre… Avšak …

V živote nás zarazí veľa vecí. Niekedy aj Božie slovo. Aj Panna Mária sa zarazila nad Gabrielovými slovami (Lk 1, 29).

„Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján“ – do tejto vety si každý môže dosadiť aj vlastné meno. Každý z nás dostal od Boha určité poslanie. Možno, že už o ňom vieme, a možno, že ho ešte len odkrývame. Ale asi sa veľmi nelíši od poslania, ktoré Boh zveril Jánovi Krstiteľovi: vydať svedectvo …