K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: […] „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ […] Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: […] „Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto …

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili.

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“ Mk 10, 2 – 16

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“  Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48 Minulú nedeľu sme videli, že aj Ježišovi učeníci potrebujú uzdravenie z hluchoty a slepoty (pozri Mk 9, 30 – 37). Dnes máme možnosť sledovať, ako proces uzdravovania …

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo

Tak sa volá slávna autobiografická kniha S. Vanaukena, ktorú napísal po smrti milovanej manželky. V prvej časti hovorí o ich vzájomnej láske, ktorú im závidel každý, koho stretli. Keď sa ho opýtali, ako k nej došli, odpovedal: „Tvrdo sme na svojom vzťahu pracovali.“ Nedeľné evanjelium nás stavia do prekrásneho kúta severnej Palestíny pod Hermonom, kde sa …

Nedeľné evanjelium nám predstaví, ako Ježiš uzdravuje hluchonemého. Napohľad drsňácky evanjelista Marek si v tomto príbehu – na rozdiel od ostatných synoptikov – dal záležať na detailnom popise celého uzdravenia. Vrátane gesta poslinenia jazyka postihnutého Ježišom.

Smetiari sú prevzácna profesia. Stačí si predstaviť, žeby mali sabatický rok. Vtedy by nemohlo platiť zíde z očí, zíde z mysle a určite by sme všetci lepšie pochopili urgentný význam ostatnej encykliky pápeža Františka. Avšak duchovnými „smetiarmi“ môžeme byť všetci…

Evanjelista Ján vo svojej veľkej reči o Eucharistii napokon stíha ešte jednu dimenziu. Po odmietnutí Ježiša židmi a rozpakmi zástupu, ktorý sa ticho roztratil, sú na rade učeníci. Po všetkých ováciách pri rozmnožení chleba to bola pre nich riadna sprcha zažiť Rabbiho „neúspech“ u toľkých naraz. Ježiša, ktorý mal v momente zmapovanú celkovú situáciu, prinútili k otázke …

Tento krát to medzi Ježišom a židmi ide u Jána do tuhého. Keďže evanjelista píše pri výzve jesť Ježišovo telo v doslovnom preklade aj o žuvaní, dosť možné, že si predstavovali medzi zubami jeho mäso. Nasvedčuje tomu aj výraz sarx (skôr živé mäso), a nie soma (telo), ktorý Ján použil. No aj keď mali Ježiša v zuboch, jesť ho …