Všetci hľadáme nejakú úľavu v živote. Internetové kníhkupectvá ponúkajú tisícky titulov s návodmi ako na to. V čase Ježišovho účinkovania bola medzi farizejmi obľúbená rôzna múdroslovná literatúra.

Premiér Božieho kráľovstva začal ako neúspešný rybár. Chcel chodiť po vode ako jeho Učiteľ a takmer ho to potopilo. Potom sa stal samozvaným hovorcom Dvanástich. Trúfalec, ktorý sa nechcel vzdať prvenstva?

Častým motorom nášho jednania býva strach. Mal by však fungovať iba ako brzda. Neprimeraný strach je ako nepriateľ vo vlastnom dome. Ak ho neriešime, stane sa z neho pasca Zlého, ktorý rád zväčšuje nevyhnutné utrpenia života zasievaním nedôvery.

Evanjelista Ján prináša rôzne ukážkové situácie z Ježišovej evanjelizácie. K nim patrí aj nočný rozhovor s Nikodémom. Takéto typy, ktoré so svojou vierou vychádzajú von iba potme, v jednej zo svojich homílii pápež František žartovne nazval netopiermi…

Ak Duch Svätý viedol celé dejiny spásy, v čom teda spočívajú Turíce? Na rozdiel od evanjelistu Lukáša, u ktorého sa zoslanie Ducha Svätého uskutočňuje až 50 dní po zmŕtvychvstaní, v Jánovom evanjeliu udeľuje Ježiš učeníkom Svätého Ducha už v deň svojho vzkriesenia.

Ide to v dnešnej „like kultúre“, typu „páči sa mi to“, vôbec dokopy? V bežnom živote sa už pod slávou prestáva rozumieť uznanie a česť za vynikajúce činy. Tieto hodnoty sa vymieňajú za dravú popularitu, stačí si všimnúť „celebrity“ rôzneho žánru.

Ježiš nám prisľubuje iného Tešiteľa, čo podľa vyjadrenia evanjelistu Jána znamená, že tým prvým je on sám. Pošle tichého, bezreklamne Prítomného, ktorý nečakane spôsobuje aj veľký rozruch, a predsa nevieme, odkiaľ prichádza a kam ide.

Vysvetliť niekomu z bežných ľudí, o čom je evanjelium, by sa dalo aj takto: Predstav si, že ti ako zdieranému nájomcovi pridelia do vlastníctva dom aj s kompletným príslušenstvom: pre celú tvoju rodinu, v relaxačnej a ekologicky bezchybnej zóne, s najlepšou spoločnosťou.

V Palestíne sa i teraz musí pastier s ovcami za trávou riadne nachodiť. Rastie poriedko. Divej zveri tam však bolo v Ježišových časoch omnoho viac ako dnes.

Cesta so Zmŕtvychvstalým do Emáuz je studňou ľudskosti i spirituality. V kontexte zasväteného života sa ňou môžeme učiť prepotrebnému umeniu sprevádzania.