Konferencia vyšších rehoľných predstavených v Mexiku pripravuje národný kongres, ktorý sa uskutoční začiatkom mája 2014 v Guadalajare.  Integrita stvorenia je témou, ktorej sa budú venovať na 49. stretnutí a je pokračovaním predchádzajúcich dvoch reflexií o spravodlivosti a mieri.  Mottom stretnutia je: Starostlivosť o stvorenie, dom stretnutia, srdce ľudstva. Zdroj: cirm.national -ms-

Aj napriek daždivému počasiu prišli mnohí veriaci v nedeľu 2. februára na poludňajšiu modlitbu so Svätým Otcom Františkom na Námestie sv. Petra, kde sa im z okna svojej pracovne prihovoril. V príhovore  nadviazal na slová homílie  a  poukázal na dôležitosť zasväteného života ako na dar od Boha pre Boží ľud na ceste. „Drahí bratia a sestry, …

Na sviatok Obetovania Pána, 2. februára pápež František slúžil sv. omšu v Bazilike sv. Petra  za účasti tisícok zasvätených osôb, rehoľníčok, rehoľníkov, členov rozličných inštitútov a spoločenstiev zasväteného života. Cirkev si takto už po 18 krát pripomenula Deň zasväteného života, ktorý zaviedol pápež Ján Pavol II. ako vďakyvzdanie Cirkvi za dary a charizmy, ktorými …

Vo Vatikáne bol 31.januára predstavený Rok zasväteného života. Jeho slávnostné otvorenie plánované na október 2014 je spojené s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života. Ukončenie roka je predbežne navrhované  na 21. novembra 2015 vo svetový deň „Pro orantibus“ venovaný klauzúrnym komunitám. Kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre …