V dňoch 30. 4. – 2. 5. 2014 v priestoroch Penziónu svätého Bystríka v Čičmanoch prebiehalo celoslovenské formačné a plánovacie stretnutie 50 účastníkov, animátorov pastorácie povolaní, formátorov a tých, ktorí sa usilujú vytvárať kultúru povolaní cez médiá. Prednášky viedla profesorka, docentka, sr. CATERINA CANGIÀ z Pápežskej fakulty pre vedu a výchovu Auxilium v Ríme. Tematickým obsahom stretnutia bola Kultúra mediálnej komunikácie …

V sobotu 26. apríla, v predvečer kanonizácie dvoch veľkých pápežov 20. storočia sa v severotalianskej Albe konalo blahorečenie talianskeho kňaza Jozefa (Giuseppe) Girottiho z rehole dominikánov, ktorý zomrel 1. apríla 1945 v koncentračnom tábore Dachau. Na jeseň v roku 1944 bol v Turíne zaistený za napomáhanie Židom. S diagnostikovaným zhubným nádorom zomrel ako 39-ročný …

Na Madagaskare je veľmi vzácna prítomnosť a práca karmelitánov a sestier karmelitánok. Podmienky, v ktorých žijú miestni obyvatelia, sú alarmujúce. Iba 15 % populácie má prístup k základnej medicínskej starostlivosti. Karmelitáni, žijúci v tejto krajine, vykonávajú užasnú službu. Páter Bruno, ekonóm diecézy Mahajanga, vysvetľuje: „Našou prvoradou úlohou je ohlasovať Krista a robíme to cez …

V pondelok 5.5. 2014 sa v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho stretli zasvätení z rôznych reholí pôsobiacich v Košiciach

P. Eric Pérez, CSsR, vikár a tlačový riaditeľ vice-provincie Caracas, analyzuje situáciu vo Venezuele a prosí o modlitby za momentálonu situáciu v krajine.

29. marca 2014 menoval pápež František nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Novými členmi sú arcibiskup Joseph Tobin, ktorý bol niekdajším generálnym predstaveným redemptoristov, a súčasní generálni predstavení niektorých reholí; dominikán, páter Bruna Cadore, kapucín, páter Mauro Johri a páter Enrique Sánches González, predstavený Comboni misionárov. Jezuitský generálny predstavený …

Je to viac ako rok, čo obyvatelia Stredoafrickej republiky trpia vojnou. Sestry, ktoré žijú a slúžia v týchto častiach, prežívajú veľmi náročné chvíle. Často sú to momenty voľby medzi životom a smrťou. O svojej skúsenosti prežitej v čase Veľkej noci počas návštevy svojich spolusestier rozpráva sr. Fiorenza z Kongregácie misionárok dcér Panny Márie: „Prišla …

Sestra Marie Simon-Pierre z Kongregácie Malých sestier katolíckych materstiev vo Francúzsku bola uzdravená z Parkinsonovej choroby 2. júna 2005 na príhovor pápeža Jána Pavla II. po eucharistickej adorácii, kde meditovala tajomstvá ruženca svetla. Bola účastná slávnosti svätorečenia dvoch pápežov Jána XXIII a Jána Pavla II, ktorej predsedal pápež František. Po jej skončení sa v …

Konferencia európskych provinciálov uverejnila v uplynutých dňoch posledné krátke zápisky pátra Fransa van der Lugt SJ. Venoval ich téme Veľkej noci a Sýrii. Napísal ich 6. apríla, deň predtým, ako bol zavraždený. „Pripravujeme sa na sviatok, na sviatok prechodu zo smrti do života. Život vyviera z tmavej hlbiny a tí, čo sú v tme, …

„Bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote!“ To je motto XXV. Medzinárodných saleziánskych športových hier PGSI 2014 (z talianskeho názvu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale), ktoré sa budú konať 30. 4. – 5. 5 .2014 v Bratislave (Športový areál Pasienky Bratislava) za účasti približne 1 100 mladých z dvanástich krajín. Hry organizujú saleziáni dona …