Páter Paolo Molinari SJ zomrel 2. mája vo veku 90 rokov. Študoval teológiu v Heythrop College (Oxon). Prednášal spirituálnu teológiu na Gregorovej univerzite v Ríme a dlhý čas, od roku 1957 do 2008, bol generálnym postulátorom pre kauzy blahorečenia a svätorečenia členov Spoločnosti Ježišovej. Spolu so svojím priateľom pátrom Petrom Gumpelom pracovali v kauze blahorečenia Pia XII. a potom dlhé …

Veľmi bohatým a priateľským dialógom s kardinálom João Braz de Avizom, prefektom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, sa ukončilo trojdňové stretnutie mladých rehoľníkov na tému: Áno! Volíme si evanjelium! Od 23. do 26. apríla 2014 bolo mesto Loppiano obohatené prítomnosťou viac ako sto mladých rehoľníkov a rehoľníc, pochádzajúcich z 36 národností a 56 rehoľných rodín. …

V dňoch 30. 4. – 2. 5. 2014 v priestoroch Penziónu svätého Bystríka v Čičmanoch prebiehalo celoslovenské formačné a plánovacie stretnutie 50 účastníkov, animátorov pastorácie povolaní, formátorov a tých, ktorí sa usilujú vytvárať kultúru povolaní cez médiá. Prednášky viedla profesorka, docentka, sr. CATERINA CANGIÀ z Pápežskej fakulty pre vedu a výchovu Auxilium v Ríme. Tematickým obsahom stretnutia bola Kultúra mediálnej komunikácie …

V sobotu 26. apríla, v predvečer kanonizácie dvoch veľkých pápežov 20. storočia sa v severotalianskej Albe konalo blahorečenie talianskeho kňaza Jozefa (Giuseppe) Girottiho z rehole dominikánov, ktorý zomrel 1. apríla 1945 v koncentračnom tábore Dachau. Na jeseň v roku 1944 bol v Turíne zaistený za napomáhanie Židom. S diagnostikovaným zhubným nádorom zomrel ako 39-ročný …

Na Madagaskare je veľmi vzácna prítomnosť a práca karmelitánov a sestier karmelitánok. Podmienky, v ktorých žijú miestni obyvatelia, sú alarmujúce. Iba 15 % populácie má prístup k základnej medicínskej starostlivosti. Karmelitáni, žijúci v tejto krajine, vykonávajú užasnú službu. Páter Bruno, ekonóm diecézy Mahajanga, vysvetľuje: „Našou prvoradou úlohou je ohlasovať Krista a robíme to cez …

V pondelok 5.5. 2014 sa v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho stretli zasvätení z rôznych reholí pôsobiacich v Košiciach

P. Eric Pérez, CSsR, vikár a tlačový riaditeľ vice-provincie Caracas, analyzuje situáciu vo Venezuele a prosí o modlitby za momentálonu situáciu v krajine.

29. marca 2014 menoval pápež František nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Novými členmi sú arcibiskup Joseph Tobin, ktorý bol niekdajším generálnym predstaveným redemptoristov, a súčasní generálni predstavení niektorých reholí; dominikán, páter Bruna Cadore, kapucín, páter Mauro Johri a páter Enrique Sánches González, predstavený Comboni misionárov. Jezuitský generálny predstavený …

Je to viac ako rok, čo obyvatelia Stredoafrickej republiky trpia vojnou. Sestry, ktoré žijú a slúžia v týchto častiach, prežívajú veľmi náročné chvíle. Často sú to momenty voľby medzi životom a smrťou. O svojej skúsenosti prežitej v čase Veľkej noci počas návštevy svojich spolusestier rozpráva sr. Fiorenza z Kongregácie misionárok dcér Panny Márie: „Prišla …

Sestra Marie Simon-Pierre z Kongregácie Malých sestier katolíckych materstiev vo Francúzsku bola uzdravená z Parkinsonovej choroby 2. júna 2005 na príhovor pápeža Jána Pavla II. po eucharistickej adorácii, kde meditovala tajomstvá ruženca svetla. Bola účastná slávnosti svätorečenia dvoch pápežov Jána XXIII a Jána Pavla II, ktorej predsedal pápež František. Po jej skončení sa v …