V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili kampaň zameranú na Majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii v roku 2014 s názvom: „Hraj v prospech života. Odsúď obchodovanie s ľuďmi.“ Kampaň organizuje Talitha Kum – Medzinárodná sieť inštitútov zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi. Na tlačovej konferencii okrem členov Talitha Kum vystúpil aj prefekt Kongregácie pre …

Spoločnosť Ježišova sa v roku 2016 zíde na generálnej kongregácii, zameranej na voľbu nového generálneho predstaveného. Oznámil to dnes v liste adresovanom celej Spoločnosti Ježišovej generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ. Generál jezuitov v liste objasňuje svoje rozhodnutie takto: „Viac rokov prešlo od môjho zvolenia za generálneho predstaveného Spoločnosti a nedávno som dosiahol vek …

Na spomienku Panny Márie Fatimskej, dňa 13. mája 2014 sa konalo v provinciálnom dome v Bratislave uvedenie P. Jaroslava Jašša, CM do úradu vizitátora Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Nový vizitátor vystriedal vo funkcii P. Jozefa Nogu, CM (2008-2014). Po homílii sa slávnostne prečítal potvrdzujúci dekrét od generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti P. Gregoryho …

Svätý Otec František sa 12. mája napoludnie stretol v Aule Pavla VI. s rektormi a študentmi Pápežských kolégií a konviktov so sídlom v Ríme. Seminarista Tomáš z Číny, študent z rímskeho Kolégia Urbanianum, prosil Svätého Otca o radu, ako urobiť z komunity miesto ľudského rastu a dozrievania v kňazskej láske. Pápež František mu dal …

V nedeľu 11. mája, ktorá sa slávi ako Nedeľa Dobrého pastiera, prevzal službu provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher SJ. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo pri svätej omši o 11. hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Páter Rudolf Uher bol do tejto služby menovaný 19. decembra 2013 generálnym predstaveným Spoločnosti …

Zasvätený život a radosť z evanjelia je témou 2. stretnutia zasväteného života, ktorý organizuje Neapolská arcidiecéza od  17. do 22. mája. Organizátori tohto druhého ročníka povedali: „Týmto stretnutím chceme podporiť hodnotu  zasväteného života a rozšíriť jeho poznanie v našej arcidiecéze. Chceme dať poznať množstvo prejavov chariziem, poslania, pravého bohatstva bytia  a pôsobenia: od kontemplatívneho života, ktorý vo …

„Buďte revolucionármi.“ S touto výzvou sa pápež František obrátil na 200 zástupcov talianskej Konferencie sekulárnych inštitútov, ktorí sa v uplynulých dňoch zišli v Ríme. Taliansko je krajinou s najväčším počtom sekulárnych inštitútov a ich členov. Svätý Otec pripravený príhovor odovzdal prítomným so žartovnou poznámkou, že „čítanie je nudné“, a dal prednosť spontánnemu príhovoru a …

Páter Paolo Molinari SJ zomrel 2. mája vo veku 90 rokov. Študoval teológiu v Heythrop College (Oxon). Prednášal spirituálnu teológiu na Gregorovej univerzite v Ríme a dlhý čas, od roku 1957 do 2008, bol generálnym postulátorom pre kauzy blahorečenia a svätorečenia členov Spoločnosti Ježišovej. Spolu so svojím priateľom pátrom Petrom Gumpelom pracovali v kauze blahorečenia Pia XII. a potom dlhé …

Veľmi bohatým a priateľským dialógom s kardinálom João Braz de Avizom, prefektom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, sa ukončilo trojdňové stretnutie mladých rehoľníkov na tému: Áno! Volíme si evanjelium! Od 23. do 26. apríla 2014 bolo mesto Loppiano obohatené prítomnosťou viac ako sto mladých rehoľníkov a rehoľníc, pochádzajúcich z 36 národností a 56 rehoľných rodín. …

V dňoch 30. 4. – 2. 5. 2014 v priestoroch Penziónu svätého Bystríka v Čičmanoch prebiehalo celoslovenské formačné a plánovacie stretnutie 50 účastníkov, animátorov pastorácie povolaní, formátorov a tých, ktorí sa usilujú vytvárať kultúru povolaní cez médiá. Prednášky viedla profesorka, docentka, sr. CATERINA CANGIÀ z Pápežskej fakulty pre vedu a výchovu Auxilium v Ríme. Tematickým obsahom stretnutia bola Kultúra mediálnej komunikácie …