V nočných hodinách 5. apríla boli na severe Kamerunu v diecéze Maroua unesení dvaja kňazi talianskeho pôvodu a kanadská rehoľná sestra. Informovala o tom talianska diecéza Vicenza, z ktorej unesení kňazi pochádzajú. Únos potvrdilo aj talianske Ministerstvo zahraničných vecí. Okolo druhej v noci dve skupiny ozbrojených mužov na automobiloch vtrhli do príbytkov kňazov a …

ANS/Vatikán­­– Svätý Otec vymenoval dňa 4. apríla 2014 nového biskupa Passau (Nemecko). Je ním salezián Stefan Oster, ktorý doteraz pôsobil ako profesor dogmatiky v Benediktbeuerne. V rámci Nemeckej biskupskej konferencie bude druhým biskupom – rehoľníkom. Stefan Oster SDB sa narodil 3. júna 1965 v Ambergu v diecéze Regensburg. Od roku 1984 do roku 1986 sa venoval štúdiu zameranom …

V sýrskom meste Homs bol 7. apríla okolo 8. hodiny ráno zavraždený holandský jezuita páter Frans van der Lugt, ktorý žil uprostred nepokojov mesta. Ako uviedol páter Federico Lombardi SJ, generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, podľa svedectva spolubratov 75-ročného pátra Fransa van der Lugta odviedli dvaja ozbrojení muži, ktorí ho bili a potom zabili dvoma …

Holandsko je sekularizovaná krajina, kde sa kláštory vyprázdňujú alebo sú obývané rehoľníkmi v pokročilom veku. Práve kvôli tejto realite prijal biskup Jozef Punt s veľkou radosťou komunitu sestier benediktínok, ktoré prišli, aby pomohli miestnym komunitám svojou modlitbou a jednoduchou prítomnosťou. Nový kláštor na nachádza v Aalsmeer blízko hlavného mesta. Komunitu tvorí 13 sestier, z …

V dňoch 28. – 30. marca 2014 sa vo formačnom stredisku Skala vo Svite stretlo veľmi pestré spoločenstvo osemdesiatich sestier junioriek a formátoriek zo sedemnástich rehoľných spoločenstiev a zo štyroch krajín Európy. (Rumunsko, Maďarsko, Čechy a Slovensko) Už po tretí krát teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku zorganizovala interjuniorátne stretnutie. Tentoraz …

V piatok 29. marca vydal Svätý Otec personálne rozhodnutia týkajúce sa troch vatikánskych dikastérií. Ide o Kongregáciu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Pápežskú radu pre medzináboženský dialóg a Pápežskú radu pre kultúru. V čele Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života potvrdil kardinála João Braz de Aviza vo funkcii …

V pondelok 31. marca presne napoludnie sa v Klementínskej sále Apoštolského paláca stretlo so Svätým Otcom 250 členov 27. generálnej kapituly Saleziánskej spoločnosti sv. Jána Bosca pod vedením jej čerstvo zvoleného hlavného predstaveného. Don Ángel Fernández Artime, zvolený do čela saleziánov 25. marca, pozdravil pápeža Františka v mene účastníkov kapituly, ktorá v Ríme zasadá …

Prvé vešpery Štvrtej pôstnej nedele s prívlastkom Laetare! – Radujte sa! uzavreli v Ríme kajúci deň s názvom „24 hodín pre Pána“. V Kostole Ducha Svätého neďaleko Vatikánu, ktorý je miestnou svätyňou Božieho milosrdenstva, predsedal vešperám Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Počas dňa sa konala nepretržitá adorácia v Kostole svätej …

„Zavolali mi z USA, aby ma informovali o cene, ktorú som dostal za moju angažovanosť pre chorých, ženy, ktoré majú problém s pôrodnou fistulou, a chudobných.“ Takto bez veľkého hluku oznámil páter Aldo Marchesini, kňaz, misionár dehonián a lekár, správu o cene, ktorú mu udelilo OSN. Páter Aldo Marchesini pochádza z Bologne a viac …

50 % populácie štátu Papua Nová Guinea tvoria negramotní. Nie je tam dosť škôl pre deti a ani možnosť zamestnať sa, ak vzdelanie nadobudnú. Vychádzajúc z tejto reality sestra Maria Benedikta Sim SND, žijúca tri roky v krajine a slúžiaca chorým na HIV, ponúkla domorodým dospelým aj deťom farnosti Banz možnosť modlitbového stretnutia, štúdium …