Pápež František sňal cirkevný trest suspendácie z 81-ročného pátra Miguela dʼEscoto Brockmanna z Kongregácie zahraničných misií v USA (Maryknoll). Tento rehoľník bol suspendovaný v 80-tych rokoch, pretože prijal post v nikaragujskej sandinistickej vláde. Od toho času nevykonával kňazskú službu, ale zostal členom spomínanej misijnej spoločnosti bez toho, aby zastával nejakú pastoračnú službu. Páter Miguel …

V prvých augustových dňoch sa pre saleziánky slovenskej  provincie sv. Jána Bosca uskutočnili významné udalosti. Prvou bolo uvedenie troch noviciek do noviciátu a keďže po prvýkrát v histórii slovenská provincia má aj novicku z českej provincie, má status medzinárodného noviciátu. Spolu je v noviciáte 6 noviciek.  Magistra noviciek sr. Anna Jaňáková to vyjadrila takto: „Dom plný života a túžby …

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy slávila v dňoch 12. – 30. júla 2014 svoju XII. generálnu kapitulu. Jej prioritami bolo zhodnotiť predchádzajúce obdobie, stanoviť ciele na roky 2014-2020 a voľba generálneho vedenia. Na obdobie najbližších šiestich rokov sa novou generálnou predstavenou stala sr. Rajmunda Páleníková OP. Slávenie XII. generálnej kapituly sa nieslo v duchu …

2. augusta, v deň liturgickej spomienky sv. Petra Fabera pápež František slávil svätú omšu v Dome sv. Marty za účasti 24 mladých jezuitov z rozličných krajín Európy. Ide o účastníkov celoeurópskeho programu pre jezuitov vo formácii EJIF (European Jesuits in Formation). Cieľom ich stretnutia od 30. júla do 17. augusta v Ríme je upevnenie …

V deň liturgického sviatku zakladateľa Spoločnosti Ježišovej sv. Ignáca z Loyoly navštívil Svätý Otec František komunitu jezuitov v Ríme. Krátko pred jednou hodinou popoludní zavítal do generálneho domu rehole neďaleko Vatikánu, kde sa naobedoval v kruhu rehoľných spolubratov. Svätého Otca privítal generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ. Spolustolovníkmi pápeža boli okrem členov miestnej komunity …

„Pápež František má veľmi rád svätú Teréziu,“ povedal P. Xaverius Cannistra OCD, generálny predstavený bosých karmelitánov, v rozhovore pre španielsky denník ABC v súvislosti s blížiacim sa 500. výročím narodenia tejto veľkej španielskej mystičky. Prípravy osláv prebiehajú na dvoch rovinách. Prvá sa týka karmelitánskeho rádu a spočíva v novom výklade diela svätej Terézie z …

V dňoch 27. – 29. júla 2014 sa v Saleziánskom dome v Žiline uskutočnil formačný seminár na tému Afektivita a sexualita v kňazskom a zasvätenom živote. Prednášajúcim bol 84-ročný kňaz, páter Franco Fornari z rehole venturínov, aktívne pôsobiaci v talianskom Trente. Zo svojej skúsenosti sprevádzania kňazov a zasvätených v ťažkostiach, ktorých, ako sám povedal, doteraz sprevádzal 874, predstavil línie prežívania projektu života s …

Strela z lietadla zasiahla františkánsky kláštor v dedine Yacoubieh, nachádzajúcej sa v severozápadnej časti Sýrie pri hraniciach s Tureckom. Stalo sa tak v nedeľu 20. júla večer. Napriek tomu, že budova kláštora bola silne poškodená, zásah si nevyžiadal obete na životoch. Informoval o tom Kustód Svätej zeme Pierbattista Pizzaballa OFM, ktorý dodal, že brat, …

„Radosť evanjelia: misionárska radosť.“ To je názov Tretieho svetového kongresu cirkevných hnutí a nových komunít, ktorý sa uskutoční v Ríme v priestoroch Medzinárodného pápežského kolégia Maria Mater Ecclesiae od 20. do 22. novembra 2014. Na kongrese sa na pozvanie Pápežskej rady pre laikov zúčastnia delegáti najrozšírenejších medzinárodných združení vo svete, ktoré sú v neustálom …

V nedeľu 27.7.2014 slúžil svoju primičnú sv. omšu novokňaz, augustinián Jozef Ržonca.  Za kňaza bol vysvätený gréckokatolíckym exarchom Mons. Ladislavom Hučkom 12. júla 2014 v Prahe. Keďže pochádza z blízkeho Prešova rozhodol sa poďakovať Bohu a rodine i blízkym sv. omšou v kláštore sv. Augustína v Košiciach. Jozef Ržonca sa narodli v roku 1977 …