Na pôde Teologickej fakulty v Košiciach sa dňa 4. 11. 2014 slávnostne otvorili brány putovnej výstavy fotografií, ktoré vznikli pri výrobe filmu Súď ma a skúšaj. Táto výstava je ojedinelá. Nie sú to len umelecké fotografie, ale ide hlavne o životy sestier na Slovensku, ktoré prežili likvidáciu kláštorov. Na fotografiách môžeme vidieť to, ako …

Provincia sv. Petra a Pavla Rehole menších bratov františkánov v Michoacán sa delí o svoju radosť s celou františkánskou rodinou zo slávnosti otvorenia jubilejného roka pri príležitosti 450. výročia kánonického schválenia provincie (1565 – 2015). Celý jubilejný rok sa nesie v túžbe, aby bola požehnávaná Bohom, ktorý je zvrchovaným a najvyšším dobrom. Slávnostné otvorenie …

Osem dekrétov potvrdzujúcich hrdinské cnosti kandidátov blahorečenia, medzi nimi aj francúzskej mystičky Marty Robinovej a 12-ročného Taliana Silvia Dissegnu, publikovala Kongregácia pre kauzy svätých. Jej prefekt kardinál Angelo Amato dostal súhlas Svätého Otca s promulgovaním dekrétov pri včerajšej súkromnej audiencii. Medzi spomenutými Božími služobníkmi sú piati rehoľníci: – čílsky biskup Francesco Massimiano Valdés Subercaseaux …

8. novembra prijal Svätý Otec v Klementínskej sále približne dvesto rehoľných sestier saleziánok, ktoré sa v Ríme zúčastňujú na generálnej kapitule svojho Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (FMA). V úvode príhovoru Svätý Otec s úsmevom poukázal na vytrvalosť v naliehaní generálnej predstavenej sestier saleziánok, ktorej sa takto podarilo „vybaviť“ audienciu. Pápež František potom vyzdvihol tému …

  V druhej polovici októbra sa v ukrajinskom Ľvove uskutočnilo pravidelné zasadnutie Konferencie európskych provinciálov (CEP) Spoločnosti Ježišovej. Okrem prezentácie a diskusie o aktuálnych témach mali predstavení jednotlivých provincií a regiónov možnosť vzájomného zdieľania sa, ale aj bližšieho poznania ukrajinskej kultúry a dejín. Nezabudnuteľnou skúsenosťou bola pre účastníkov účasť na kňazskej vysviacke ukrajinského jezuitu …

Asi 50 rehoľníkov a rehoľníc, pochádzajúcich z regiónu Damask a zo 16 rôznych kongregácií a inštitútov zasväteného života, bolo účastných na stretnutí s biskupom Georges Abou Khazenom a arcibiskupom Mariom Zenarim, apoštolským nunciom v Sýrii. Stretnutie, organizované v konvente františkánov na predmestí Damasku Bab Tuma slúžilo pre konfrontáciu s požiadavkami kladenými na zasvätený život …

Svätý Otec František menoval nového biskupa v Chiclayo (Peru). Je ním P. Roberto Francis Prevost, bývalý Generál Rehole sv. Augustína z provincie Chicago. Mons. Prevost sa narodil 14. septembra 1955 v Chicago v USA. Do rehole ako novic provincie Chicago vstúpil 1. septembra 1977 do noviciátu provincie Saint Louis. Prvé sľuby zložil 2. septembra …

Generálny direktor Kristových legionárov, otec Eduardo Robles-Gil LC, 1. novembra oznámil vo svojom liste členom svojej kongregácie, že Svätá stolica schválila ich nové konštitúcie. Dokument schvaľujúci konštitúcie Kristových legionárov bol predstaviteľmi Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života podpísaný 16. októbra tohto roku. Otec Robles-Gil vo svojom liste zároveň vyjadril poďakovanie za …

Prvý november, slávnosť Všetkých svätých, sa v Ríme spája aj s tzv. „Behom svätých“. Ide o športovú manifestáciu, ktorú každoročne, tentoraz už siedmykrát, organizovala nadácia Don Bosco vo svete, ktorá sa zaoberá financovaním saleziánskych misií. Tohto roku bolo podujatie spojené so zbierkou finančných prostriedkov na podporu projektu „Ebola – zastavme ju!“ Dopoludňajší „Beh svätých“ …

„Na ceste k novým vzťahom pre kultúru stretnutia“ je témou 84. zasadania Únie generálnych predstavených (USG), ktoré sa uskutoční od 26. do 28. novembra 2014 na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. Prvý deň stretnutia sa bude niesť v duchu odoziev Synody o rodine, a to cez svedectvo manželského páru a príspevkom na tému „Rodina …