4.–7. mája sa v provinciálnom dome v Mníchove uskutočnilo stretnutie provinciálov regiónu Európa Stred a Sever (do ktorého patrí aj slovenská provincia) pod vedením regionálneho radcu dona Tadeusza Rozmusa. Účastníci zdieľali skúsenosti, zisťovali, ako môžu zvýšiť úroveň spolupráce a pozreli sa na nové spôsoby pastorácie korešpondujúce s novými výzvami globalizovanejšieho sveta. Témou stretnutia bola …

Stretnutie rehoľníkov Rímskej diecézy s pápežom Františkom, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. mája v Aule Pavla VI. vo Vatikáne, je ďalšou iniciatívou v rámci Roka zasväteného života. Program sa začne sa o 11.00 hod. a bude prebiehať v dvoch fázach. Prvá bude mať kultúrno-duchovný charakter a jej súčasťou budú reflexie, piesne, modlitby, svedectvá …

Komunita Taizé v Burgundsku na východe Francúzska pripravuje oslavy 100. výročia narodenia brata Rogera Schütza. Pôjde o pamätný deň s prezentáciou života zakladateľa a modlitbou vďakyvzdania. Tento rok si ekumenická komunita pripomína tiež 75. výročie založenia a 10. výročie smrti brata Rogera, ktorý zomrel 16. augusta 2005 rukou psychicky narušenej osoby. Brat Marek, člen …

Stretnutie zasvätených na Červenom Kláštore sprevádzalo „vymodlené“ počasie. Stretlo sa tam približne 300 rehoľníkov, ktorí nielen putovali, ale sa stretli. A to bolo hlavná úloha tejto akcie. Stretnúť sa, spoznať sa, zašportovať si a spoločne sláviť sv. omšu. A tak na miestach, kde žili najprísnejšie rehoľné spoločenstvá, sa stretávali rehoľníci od Bratislavy až po …

Červený Kláštor sa so svojou históriou mníšskej prítomnosti kartuziánov a neskôr kamaldulov stane dnes 8. mája 2015 svedkom významnej udalosti. V jednom „kláštore“ sa stretnú stovky zasvätených z celého Slovenska. Stretnutie, ktoré organizuje tím pre Rok zasväteného života, je v tomto mimoriadnom roku pre zasvätených ďalším z podujatí. Bude to pre všetkých príležitosť spoznať sa a povzbudiť. …

Na  celoslovenskom stretnutí sestier saleziánok v Modre provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová oznámila, že generálna predstavená Inštitútu FMA so súhlasom svojej rady dňa 13. apríla 2015 schválila začiatok novej prítomnosti FMA v Baku v Azerbajdžane. V mieste misijného určenia sú priaznivé podmienky pre činnosť. Cíti sa tu  potreba evanjelizačnej a výchovnej prítomnosti FMA, predovšetkým pre …

„Neviem, či viem, čo je zázrak. Ale to, že tu stojíme, zázrak je.“ Slová Václava Havla, ktorými pred 25 rokmi vítal v Prahe pápeža Jána Pavla II., použil břevnovsko-broumovský prior Prokop Siostrzonek dňa 22. apríla 2015 pri otvorení revitalizovaného benediktínskeho kláštora v Broumove. Slávnostnej udalosti sa v areáli broumovského kláštora zúčastnilo okolo štyristo pozvaných hostí. …

Milosrdné sestry Svätého kríža zavŕšili dňa 25. apríla 2015 exercície v Haniske pri Košiciach, ktoré viedol páter Ján Kušnír SVD. Počas nich prežili aj jedinečný okamih vďakyvzdávania Bohu za požehnaných 70 rokov rehoľných sľubov sestry Angelie Šimončičovej. Svoje prvé sľuby skladala v ťažkých vojnových časoch 26. marca 1945 a vytrvala vo vernosti a v láske ku Kristovi až do …

V benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore zakončila pravidelná kánonická vizitácia, trvajúca od predchádzajúceho pondelka. Vizitáciu viedol prezident benediktínskej Kongregácie Zvestovania, o. opát Ansgar Schmidt OSB, z opátstva sv. Mateja v Trevíre (Nemecko) a spolu s ním o. Maksymilian Nawara OSB, z opátstva v Lubiń (Poľsko). Podľa slov o. Ansgara, vizitácia nie je ani …

Knihu s názvom „Otázky a provokácie: Neuskutočniteľné rozhovory so zakladateľmi a priekopníkmi zasväteného života“ predstavili v stredu 29. apríla v sídle Vatikánskeho rozhlasu. Autormi publikácie, ktorá vychádza vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve (LEV), sú don Vito Magno a Laura De Luca. Jej obsah tvorí 20 fiktívnych rozhovorov so svätými a zakladateľmi kongregácií, ako sú svätí: …